Använd mental träning för att klara av en spännande arbetsintervju!

Våren är en bråd tid för studerande. Utöver föreläsningar och tenter är jobbsökning inför sommaren det mest aktuella för många. Arbetsintervjun är ofta den mest spännande delen av arbetssökandet. En arbetsintervju är som att uppträda och alla önskar att de ska lyckas med uppträdandet. Men hur kan man öva sig på att uppträda? Hur ska man agera när man är nervös i en spännande situation? Och hur kan man minska på stressen?

Vi bad Aleksi Litovaara dela med sig av sina bästa tips att förbereda sig inför ett uppträdande. Aleksi föreläser, leder workshops och kurser och är mindfulnessexpert i företag och media. Utöver sina coachingtalanger och sin expertis har Aleksi mycket erfarenhet av olika former av att uppträda. Efter sin karriär som snowboardåkare har han arbetat som manager inom sport, varit programledare och producent för ett eget TV-program, undervisat, varit tränare och föreläst.

HUR SKA MAN FÖRBEREDA SIG INFÖR ETT UPPTRÄDANDE?

Det viktigaste är att öva på själva uppträdandet. Många övar noga på det de ska säga. Det är så klart viktigt att öva på sakinnehållet, men det är helt annat att öva hemma än att faktiskt uppträda. Stället du övar på är ofta tryggt och stället du ska uppträda på är okänt. När man övar i en trygg miljö saknas den spänning och nervositet som brukar uppstå i den riktiga situationen. Jag rekommenderar att göra övningstillfället så äkta som möjligt – du kan till exempel ställa två stolar mot varandra och föreställa dig att personen som ska intervjua dig sitter mittemot dig eller tejpa upp ett ansikte på väggen som du talar till. Öva dig på ögonkontakt och att tåla nervositeten och spänningen – du behöver inte eliminera känslorna, men du kan bli van vid att prata fastän du känner dig nervös. Se på övningen som teater, lev dig in i situationen och låt nervositeten komma så att du kan lära dig själv att lyckas också i stressiga situationer.

VAD ÄR ETT BRA SÄTT ATT HANDSKAS MED EN SPÄNNANDE SITUATION?

Kom ihåg att det är fullständigt normalt att känna olika slags känslor. Nervositet, rädsla och ångest är alla alldeles normala känslor. Börja med att erkänna de känslorna, de är inte till din nackdel. Situationer och känslor är övergående så du kan ge dig själv möjligheten att lugna ner dig, erkänna känslan och fundera på var i kroppen den känns. Du kan lära dig att känna igen hur olika känslor rör sig i kroppen och hur det lönar sig att förhålla sig till dem.

KAN MAN HA NYTTA AV NERVOSITET?

Det här är individuellt, men till exempel Bruce Springsteen fick följande fråga före han skulle uppträda: ”Har du scenskräck?” Han svarade: ”Före en show blir jag kritvit, känner mig spyfärdig och hjärtat klappar. Allt i min kropp signalerar att jag är redo för att rocka.” Någon kunde kanske tänka att det handlar om tydlig scenskräck, men Springsteen har lärt sig att förhålla sig till kroppens signaler och känslor så att de är till hans fördel.

Det lönar sig inte att tänka på hur nervositeten tar sig i uttryck, utan du kan i stället tänka på hur du kan klara av situationen trots att du är nervös. Det spelar egentligen ingen roll om du är nervös eller ej, det viktigaste är hur du fungerar trots nervositeten. I en arbetsintervju lönar det sig att komma ihåg att dina färdigheter för arbetsuppgiften är det mest väsentliga. Du är ett proffs fastän själva situationen skulle gå hur som helst.

Du har redan kunnandet som krävs för jobbet, så själva situationen är bara en liten del du kan öva dig på. Kom ihåg att du blir bättre på att uppträda genom att öva. Du kan också försöka ta ett så kallat helikopterperspektiv och se situationen på avstånd. Hur ser situationen ut om tio dagar, tio månader och tio år? Den här tanken kan minska på nervositeten och bidra med en frihetskänsla. Fastän det på förhand känns som en ”once in a lifetime”-chans har situationen inte så stor betydelse och det är inte så allvarligt. Många förlorade ”once in a lifetime”-chanser har lett till något ännu bättre som man inser först senare.

HUR KAN JAG UTNYTTJA MENTALA ÖVNINGAR NÄR JAG FÖRBEREDER MIG FÖR EN ARBETSINTERVJU?

Lev dig in i situationen på riktigt. Slut ögonen och släck lamporna om du har svårt att framkalla bilder i ditt huvud. Föreställ dig situationen som om allt skulle ske just där och då. En del människor har lättare att se situationen utifrån, som ur en utomstående persons perspektiv, men försök se på situationen med din blick så att du kan ge din hjärna en mer äkta upplevelse. Hjärnan får övning och vänjer sig både i äkta men också påhittade situationer – alltså förstärker en övning dina chanser att lyckas. Gå igenom intervjun i ditt huvud så att du lyckas. Sluta inte när intervjun är färdig, utan tänk vidare på hur det skulle kännas när du faktiskt jobbar där.

Många är rädda för besvikelser i intervjuer, men människor överdriver ofta känslan av ett misslyckande och glömmer sina resurser och beredskap att komma över situationen. Det kan också ske misslyckanden under övningen. Om det sker ett ”misstag” i den mentala övningen kan man göra det till en del av övningen. Sluta inte när du gör ett ”misstag” och börja inte om från början, utan träna på hur du skulle fortsätta situationen. På det här sättet bekantar sig din hjärna med oförutsebara händelser, vilket betyder att du redan på ett plan har förberett dig inför dem före intervjun.

EN HURDAN ÖVNING REKOMMENDERAR DU FÖR ATT MINSKA PÅ STRESS?

Det finns en enkel övning i tre steg: Mjuka upp, lugna ner dig och var tillåtande.

Mjuka upp: Byt fokus till kroppen när du märker att du är stressad. Gå igenom kroppen, finns det ställen där du märker att du är spänd? Kan du med hjälp av till exempel utandning mjuka upp det spända stället?

Lugna ner dig: Föreställ dig till exempel din bästa vän som säger något uppmuntrande och snällt till dig. Ge dig själv tillstånd att ta emot den uppmuntrande vänligheten. Du kan också använda dig av mjuk och vänlig beröring på din egen kropp – vi kan nämligen med vår egen beröring lugna ner oss.

Var tillåtande: Acceptera situationen. Det här steget är lite paradoxalt och kan ske av sig självt eller är något vi måste öva på. Det viktigaste är ändå att du inte kräver acceptans av dig själv med våld, det går nämligen inte att tvinga fram. Om du tvingar dig själv resulterar det i att du ljuger för dig själv. Det är en konstform och process att kunna acceptera situationer och sig själv och det är något du kan bli bättre på. När du inte kämpar mot dina känslor går de om snabbare.

 

Text: Eetu Viitasalo
Översättning: Michaela von Kügelgen
Bild: GettyImages

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Första arbetsintervju