CV-tietokantojen täyttäminen ei ole ajanhukkaa

Monet työnantajat käyttävät rekrytoinnissaan omia CV-tietokantojaan. Näiden tietokantojen avulla he voivat käsitellä suuria määriä työhakemuksia. Työnantajat pystyvät löytämään sopivimmat hakijat tietokannoista suorittamalla hakuja avainsanojen avulla. Kysyimme yleisimpiä CV-tietokantoihin liittyviä kysymyksiä Neste Oyj:n Hanna Järviseltä (Manager of Talent Acquisition & HR Development).

*Millä kielellä profiili kannattaa kirjoittaa?
– Hakemus ja profiili kannattaa tehdä sillä kielellä, millä rekrytointi-ilmoitus on julkaistu.

*Voiko samalla profiililla hakea useampia tehtäviä?
– Kyllä. Hakijaprofiili sisältää Nesteellä sinun yhteystiedot, nykyisen ja entiset työnantajat, koulutustiedot sekä kielitaidon. Profiili pysyy samana kaikissa hauissa, mikäli et sitä itse muuta/ päivitä. Mikäli haet samanaikaisesti useampia positioita, voit pitää profiilisi samanlaisena, mutta suosittelemme saatekirjeen ja liitettävän CV:n muokkaamista haettavaa tehtävää tukevaksi.

*Voinko tehdä kaksi profiilia, jos haluan painottaa niissä eri osaamisia?
– Kuten yllä todettu, Nesteen rekrytointijärjestelmän hakijaprofiili sisältää melko standardit tiedot. Eri osaamisten painotus tapahtuu enemmänkin saatekirjeen ja liitettävän CV:n kautta. Voit toki tehdä useamman profiilin, mutta uuteen hakijaprofiiliin tarvitset aina uuden meiliosoitteen.

*Tuleeko profiilia päivittää tietokantaan, jotta se nousee esille paremmin hauissa?
– Profiilin päivittämisellä tai hakemuksen jättämisen ajankohdalla ei ole vaikutusta rekrytoinnissa menestymiseen. Käymme lävitse kaikki hakemukset hakuajan jälkeen (joskus läpikäymme hakemuksia sitä mukaan, kun niitä saapunut). Tärkeämpää on, teet kerralla hakemuksesi kuntoon ja lähetät sen, kun olet varma, että kaikki tiedot täytetty ja oleellinen informaatio mukana.

Mihin liitteitä voi liittää, profiiliin vai ko.tehtävään?
– Suosittelemme liittämään saatekirjeen ja CV:n aina haettavaan tehtävään. Näin voit kohdentaa niin saatekirjeen kuin CV:n sisällön hakemasi tehtävää tukevaksi. Sen sijaan opintosuoritteita ei tarvitse liittää mukaan hakemukseen, mikäli niitä ei ole erikseen pyydetty.

*Jos lomakkeessa on kohta ”Tiivistelmä” tai jokin vastaava, mitä siihen kirjoitetaan?
– Tiivistelmään on hyvä tiivistää oma relevantti osaaminen sekä perustelut, miksi sinut kannattaisi tavata haastattelun merkeissä. Ota tiivistelmässä kantaa rekrytointi-ilmoituksessa nostettuihin osaamiskriteereihin. Muista myös kertoa sinusta ihmisenä esim. työtapojesi tai arvojesi kautta. Myös motivaatio on hyvin tärkeä osa tiivistelmää tai saatekirjettä. Miksi sinä haluat töihin Nesteelle? Mikä juuri tässä tehtävässä kiinnostaa sinua? Mitä sinä saisit tehtävän kautta ja mitä me työnantajana tai esim. tiiminä saisimme, jos palkkaisimme sinut ko. tehtävään? Joskus tiivistelmän/ saatekirjeen kirjoittamista helpottaa, kun kuvittelet itsesi rekrytoivan esimiehen asemaan. Mitä tietoa sinä esimiehenä etsisit tiivistelmästä? Tämä auttaa sinua miettimään, mikä oleellista ja mitä tiivistelmään kannattaa ottaa mukaan. Koulutus- ja työhistoriasi näkyvät CV:ssä. Tiivistelmässä/ saatekirjeessä on hyvä perustella, miksi työkokemuksesi, koulutuksesi tai mahdollisesti jopa harrastuksesi ovat oleellisia ja auttaisivat sinua menestymään tehtävässä.

*Olen kuullut, että tietokannasta haetaan ”avainsanojen” avulla, mitä se tarkoittaa?
– Avainsanoja käytetään etenkin isoissa massahauissa. Avainsanat ovat rekrytointi-ilmoituksessa määriteltyä osaamista vastaavia termejä. Avainsanat voivat liittyä niin tekniseen osaamiseen, työssä tarvittaviin välineisiin kuin esim. käyttäytymiseen liittyviin näkökohtiin. Avainsanahaussa järjestelmä etsii avainsanojen määrää hakijoiden hakuasiakirjoista. Avainsanahaku helpottaa rekrytoijan työtä nostamalla esiin ne hakemukset, joissa on puhuttu eniten rekrytointi-ilmoitusta vastaavilla termeillä. Onkin tärkeää, että huomioit rekrytointi-ilmoituksen työstäessäsi saatekirjettä ja CV:tä.

*Miksi ei vain voi lähettää sähköpostilla avointa CV:tä HR:lle?
– Meillä Nesteellä esimiehet vastaavat rekrytoinneista ja näin ollen hakemuksen lähettäminen HR:lle ei ole tarpeen. Myös näin GDPR aikana, hakemusten lähettäminen sähköpostilla ei ole EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista. Kaikki työhakemukset tulee toimittaa Nesteelle rekrytointijärjestelmän kautta hakemalla avoinna olevaan tehtävään. Tällä hetkellä Nesteelle ei ole mahdollista jättää avointa hakemusta.

*Jos tietokantaan voi lisätä oman CV:n kannattaako niin tehdä?
– Kuten todettu yllä, Nesteelle ei voi jättää tällä hetkellä avointa hakemusta. Vain avoimena oleviin hakuihin voi jättää hakemuksen.

*Jos minulla on LinkedIn-profiili, kannattaako se linkata tietokannan lomakkeeseen?
– Kyllä ehdottomasti, toki olettamuksella, että LinkedIn profiilisi on ajantasainen ja huolella tehty.

*Saanko tietää jollain tavalla, jos profiiliani käydään lukemassa?
– Et näe, kun läpikäymme hakemustasi. Näet järjestelmästä rekrytoinnin aloitus- ja päättymistiedot. Pyrimme pitämään hakijan ajan tasalla rekrytoinnin etenemisestä rekrytointiviestinnän avulla.

*Paljonko opiskelijaprofiileja tietokantaanne tulee vuosittain/tietokannassanne on?
– Emme vastaanota avoimia hakemuksia. Vuosittain saamme kesätyöhakemuksia reilusti yli 10 000.

Mitkä kaksi asiaa ovat sellaisia, joissa olet huomannut ongelmia profiilin täyttämisessä? Miten opiskelijat voisivat toimia paremmin?

1) Kehoitamme tarkastamaan tarkasti, että yhteystiedot ovat oikeat, eikä hakemuksessa/CV:ssä ole kirjoitusvirheitä sähköpostiosoitteessa tai puhelinnumerossa. Joskus emme ole saaneet kiinni hakijoita yhteystiedoissa olleiden näppisvirheiden vuoksi.

2) Panosta saatekirjeeseen ja mahdollisuuksien mukaan muokkaa myös CV vastaamaan haettavaa tehtävää. Ole saatekirjeessä jämpti ja selkeä, tuo selkeästi esiin vahvuutesi ko. tehtävään. CV:n on hyvä olla selkeä, eikä sisältää turhia kikkailuja. Muista, että pelkkä titteli ei kerro meille tarpeeksi. Tittelin lisäksi avaa aina, mitä olet konkreettisesti tehnyt tehtävässä. Rekrytoijan ja esimiehen läpikäydessä useita hakemuksia, on tärkeää, että oleellinen tieto löytyy helposti ja selkokielisesti. Halutessasi voit mainita myös harrastuksistasi, mikäli näet niiden tukevan työssä menestymistä. Esim. joukkuelajit ovat tiimityötä, partiossa opit johtamistaitoja ja ryhmässä työskentelyä, ainejärjestössä toimiminen kertoo aktiivisuudestasi jne.

 
Teksti: Eetu Viitasalo
Kuva: Gettyimages

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Kesätyö on mahdollis