Det viktigaste om CV:t

Ditt CV är ett av dina viktigaste redskap när du söker jobb. Ett bra CV är ett dokument som du skräddarsytt för det arbete som du söker. Med CV:t berättar du om din relevanta arbetserfarenhet och kompetens. Vi samlade in svar på de vanligaste frågorna om CV:t.

Vad är syftet med ett CV?
CV:t innehåller grundläggande information om dig: om din utbildning och arbetserfarenhet, ansvar som du haft, om dina prestationer och om dina särskilda kunskaper och fritidsaktiviteter. Med hjälp av CV:t får läsaren en kortfattad men heltäckande bild av dig. Kom ihåg att anteckna din kontaktinformation i CV:t så att det är möjligt att ta kontakt med dig.

Hur långt ska CV:t vara?
Du ska utforma ditt CV utgående från dess innehåll, men den rekommenderade maximilängden för en studerandes CV är 2 sidor. Det kan vara många som söker arbetsuppgiften och därför har rekryterarna inte tid att läsa väldigt långa CV:n. Om du har svårt att få plats med allt i ditt CV, minska dokumentets marginaler eller fundera om du kan stryka något av dina första sommarjobb.

Ska CV:t skrivas på svenska, finska eller engelska?
Det är bra att ha ett CV på flera språk. Man ska i princip söka arbetsuppgiften på det språk som användes i jobbannonsen.

Är det bra att ha med ett foto på CV:t?
Det rekommenderas starkt. Ett foto ger rekryteraren en mångsidigare bild av den sökande och hjälper att komma ihåg honom eller henne bättre. Välj ett naturligt, positivt ansiktsporträtt av god kvalitet till ditt CV.

Kan jag nämna ett arbete på CV:t om jag inte har något intyg för det?
Absolut. Vid behov kan du be om att få ett arbetsintyg i efterhand, eftersom en arbetsgivare är skyldig att lämna ett arbetsintyg upp till tio år efter avslutad anställning.

Kan jag nämna ett arbete i CV:t som jag har utfört utan att jag hade en anställning?
Det lönar sig absolut att nämna all erfarenhet som har utökat dina kunskaper. Fritidsintressen, förtroendeuppdrag, hjälp på släktingars företag, volontärarbete osv. kan utgöra viktig arbetserfarenhet.

Hur ska jag anteckna kompetenskort (t.ex. arbetarskyddskortet) på CV:t?
För kort med ett sista giltighetsdatum, skriv datumet på CV:t. För kort som gäller tills vidare är utfärdandedatumet det viktiga. Du kan anteckna dina kompetenskort till exempel under punkten för kurser på CV:t.

Kan man hänvisa till tilläggsinformation som finns på webben i CV:t?
Om du har en LinkedIn-profil, en portfolio eller något annat material som är relevant för ditt jobbsökande på webben, kan du lägga en länk till materialen på ditt CV. Då kan rekryteraren vid behov söka mer information från de webbadresser som du hänvisar till.

Kan man ha med militärtjänsten/civiltjänsten i CV:t?
Absolut. All erfarenhet och annan utbildning är värd att nämnas. Arbetsgivaren kan också intressera sig för om du ännu har din tjänstgöring framför dig.

Hur ska man anteckna föräldraledigheter på CV:t?
Du kan antingen nämna dem separat under punkten arbetserfarenhet eller hänvisa till dina barn och deras födelsedatum under kontaktuppgifter. Pröva vad som känns bäst i ditt eget CV.

Varför är rekryteraren intresserad av vad jag gör på min fritid?
Fritidsintressen och andra aktiviteter ger en bild av din personlighet. Det kan ibland vara till nytta i den uppgift som du söker. Det är viktigt att du också ägnar dig åt annat än enbart åt studier och jobb.

Var hittar jag exempel på CV:n?
Vi har tagit fram exempel på CV:n i form av jobbsökningsberättelser. Det finns också exempel på finska och engelska.

 

Text: TEK Karriärtjänster
Bild: Getty Images

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Vad då karriär?