Få ut mer av LinkedIn

LinkedIn en social kanal som är mycket mer än bara en digital CV-bank. Förutom nätverkande erbjuder tjänsten även möjlighet att berätta mer än i ett traditionellt CV. LinkedIn kan också användas som ett redskap för karriärplanering.

LinkedIn är ett redskap för professionell profilering och nätverkande. Det lönar sig att underhålla både LinkedIn-profilen och nätverket, därför ska du se till att din arbetserfarenhet är uppdaterad. LinkedIn ger dig möjlighet att visa dina kunskaper, erfarenheter och referenser på ett annat sätt än ett traditionellt CV. Du kan till exempel lägga till videor, dokument och länkar i din profil. Utnyttja även nyckelord i din bransch i profilen.

Med vem lönar det sig att nätverka på LinkedIn?

LinkedIn behöver inte vara ett nätverk, där du känner alla medlemmar i ditt nätverk väl. Beslutet är ditt. Funder över vad du vill använda LinkedIn och ditt nätverk till och skapa nätverk utgående från det. Om du söker jobb, kan ett större nätverk vara effektivare än ett litet. Om du är intresserad av en viss bransch, kan du skapa nätverk med experter och rekryterare i branschen och få kontakter och mer information.

Du kan utöka ditt nätverk enkelt genom att lägga till intressanta personer i ditt nätverk efter möten eller till exempel exkursioner. Bjud också in skol- och studiekompisar, professorer, hobbykretsar, din familj och nätverk i sociala medier till ditt nätverk. Du kan också gå med i professionella grupper på LinkedIn, aktivera dig i diskussioner och på detta sätt få nya kontakter i ditt nätverk.

Hur hittar jag nyckelord i min bransch?

Rekryterare gör nyckelordssökningar i LinkedIn, och det är bra att komma ihåg detta när du skapar din profil. Det lönar sig att strö nyckelord omkring på LinkedIn-profilen. Du hittar nyckelord för din bransch på professionella profiler, men du kan även utnyttja platsannonser för att tydliggöra nyckelorden.

Sök fram minst tio intressanta platsannonser och bifoga dem som text i WordCounter-tjänsten. Tjänsten räknar hur ofta orden förekommer i texten, och de tio vanligaste orden ger dig en bra uppfattning om nyckelorden i anslutning till positionen. Genom att kombinera nyckelord kan du skapa en bra rubrik för din LinkedIn-profil, som inte endast förklarar för läsaren vilka uppgifter du är intresserad av, utan också öppnar upp din kompetens.

Som exempel sökte vi platsannonser för en miljöingenjör och bifogade dem i WordCounter-tjänsten.

WordCounter gav följande lista över nyckelord. Tjänsten visar antalet ord och den procentuella andelen av texten.

1. Ingenjör 61 (9 %)
2. Projekt 52 (8 %)
3. Avloppsvatten 42 (6 %)
4. Erfarenhet 41 (6 %)
5. Miljö 41 (6 %)
6. Hantering 34 (5 %)
7. Planering 31 (5 %)
8. Energi 30 (5 %)
9. Språkkunskaper 30 (5 %)
10. Samarbetsfärdigheter 27 (4 %)

Enligt detta skulle en effektiv rubrik för en miljöingenjör i LinkedIn kunna vara: Environmental Engineer with Management Experience | Wastewater & Sludge Treatment | Energy Effiency. Kom dock alltid ihåg att redigera nyckelorden så att de utgör en rubrik som beskriver dig bäst, så att rätt personer hittar dig.

Alumni Tools som karriärplaneringsverktyg

Funderar du över vad du kan göra med din examen? Med hjälp av Alumni Tools i LinkedIn kan du få reda på vad alumner i din bransch arbetar med. Alumni Tools visar var och i vilken bransch personerna arbetar, vad de studerade, vilken kunskap de har och hur du är sammanlänkad med dem.

Via Alumni Tools kan du även studera andras karriärvägar och få idéer för din egen karriär. Samtidigt kan du hitta nyckelord, arbetsgivare och arbetsplatser i din bransch. Var inte rädd för att besöka bekanta och okända profiler, i bästa fall visas också din profil när du bläddrar bland andras profiler. Du studera profiler för tips för din egen profil, hur människorna har beskrivit sina arbetsuppgifter och presenterat sin kompetens.

 

Text: Eva Lindström
Bild: Getty Images

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Det viktigaste om CV:t