Hur framskrider rekryteringen?

När CV:t och ansökan har finslipats och skickats in, ligger bollen hos arbetsgivarna. Färden från ansökan till intervju kan verka lång, men situationen blir enklare när man förstår vad som händer hos företaget.

Vi har sammanställt några frågor om hur rekryteringen framskrider. De besvaras av Timo Piili, rekryterings- och resurschef på YIT, Mari Savolainen, senior HR specialist på Kemira samt HR-experten Ilona Räihä, servicechefen Jutta Zetterman och chefen för enheten för experttjänster Pekka Koivula på Destia

Vem läser min ansökan?

YIT: Vi läser alla CV:n och ansökningar. HR går först igenom dem, och därefter går affärsverksamheterna igenom intressanta sökande.

Kemira: Den rekryterande chefen och HR läser samtliga ansökningar. Antalet sökande varierar mycket. Om det till exempel finns ett hundratal sökande, tar det tid att gå igenom ansökningarna omsorgsfullt.

Destia: Jobbsökningsdokumenten gås igenom av den rekryterande chefen och övriga personer som medverkar i rekryteringen, till exempel affärsenhetens chef eller personalchefen.

Vilka slags ansökningar minns rekryterarna?

Kemira: Det är viktigt att CV:t är enkelt att läsa och att väsentliga saker formuleras koncist. Om en expert med gedigen erfarenhet söks till en kritisk uppgift, betonas erfarenheten vid valet. Om det finns utrymme att lära sig och växa i uppgiften, kan en mångsidig bakgrund och motivation betonas i stället för erfarenhet.

YIT:Om sökanden med sin ansökan tydligt visar att han eller hon har läst in sig på vår verksamhet och berättar något personligt om sig själv, är det något vi minns. Det är också alltid intressant om det finns en överensstämmande berättelse där han eller hon har strävat framåt i sökandens karriär, studier eller dylikt. Om du redan har mer arbetserfarenhet, lönar det sig att i samband med ansökan särskilt ta upp erfarenhet och kunnande som är av vikt för uppgiften.

Destia: En välskriven ansökan som är lätt att läsa, tidigare arbetsuppgifter och erfarenhet är i allmänhet en tydlig fördel. Motivation, inspiration och ett intresse för företaget och uppgiften är saker som man genuint kan skilja sig ur mängden med!

Lönar det sig att ringa om ansökan?

Destia: Ett kontrollsamtal hjälper till att minnas sökanden. Om man ringer är det bra att på riktigt ha något förnuftigt att fråga. Vi svarar gärna på sökandenas frågor, eftersom det är ett tillfälle för oss att berätta om Destia och den kommande uppgiften på ett mer personligt sätt.

YIT: Efter att ansökningstiden gått ut är det i allmänhet bra att börja kolla hur situationen är. Bäst minns vi sökande som när de kollar situationen också är genuint intresserade av att veta mer om uppgiften och om oss som arbetsgivare. Vi berättar gärna mer om lediga platser, och när sommarjobben söks nås vi enkelt via chatten på vår webbplats.

Kemira: Vi besvarar alla sökande, även om rekryteringsprocessen ibland kan dra ut på tiden.

På vilka grunder kallas sökandena till intervju?

Kemira: Kallelsen till intervju påverkas av den totala rekryteringssituationen. Om en expert med gedigen erfarenhet söks till en kritisk uppgift, betonas erfarenheten vid valet. Om det finns utrymme att lära sig och växa i uppgiften, kan en mångsidig bakgrund och motivation hos sökanden betonas i stället för erfarenhet.

Vi kallar i allmänhet de som bäst matchar uppgiften till intervju, men ibland även personer som har en intressant erfarenhetsbakgrund, även om de inte har erfarenhet som lämpar sig för den aktuella uppgiften.

YIT: I uppgifter som förutsätter mer avancerad erfarenhet kan tidigare erfarenhet vara av större betydelse, medan sökandens motivation och intresse för uppgiften kan vara en bra utgångspunkt i uppgifter som lämpar sig som första praktikplats. En noggrant uppgjord ansökan ger en mångsidig bild av sökanden och är till hjälp när en lämplig uppgift ska hittas.

Situationen gällande sommarpraktikplatser kan förändras under våren, och en del sökande kan få en kallelse till intervju senare under våren.

Destia: Ansökan ger i allmänhet som helhet betraktat en bra/dålig känsla. Ofta diskuteras frågan med en kollega eller projektledaren som personen ska börja jobba med.

Många parter medverkar ofta i rekryteringstillfällen, vilket för sin del kan göra valet av personer som kallas till intervju långsammare. Gällande sommarrekryteringar är man inte alltid helt säker om sommarens situation under vintern.

Slutligen:

Alla kan inte alltid väljas och arbetsgivaren väljer den som lämpar sig bäst för uppgiften. Det kan dock hända att företaget i framtiden kan erbjuda uppgifter som passar just ditt kunnande bättre. Det lönar sig att läsa nekande e-postmeddelanden noggrant och gärna även besvara dem, särskilt om du har träffat personerna i samband med en intervju. Om arbetsgivare frågar om din ansökan får sparas, lönar det sig att gå med på det. I nästa uppgift som öppnas upp är det en stor fördel för arbetsgivaren om det redan finns färdigt intresserade, kunniga arbetstagare för uppgiften, men din ansökan kan inte användas för denna ansökan, om du inte har gett ditt samtycke till att den kan bevaras.

Text: TEK Karriärtjänster
Bild: Getty Images

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Effektivisera jobbsök