Kesätyö on mahdollisuus

On taas se aika vuodesta, kun lukukauden viimeisiin tentteihin valmistaudutaan, ensimmäiset kasvit alkavat kukkia ja kesävaatteita kaivetaan varastoista. Viimeistään toukokuu tuo tullessaan kevään ja väkisinkin ajatukset alkavat kääntyä opiskelusta kohti kesää ja kesätöitä. Kesä koittaa yllättävän nopeasti ja monet aloittavat kesätyönsä jo toukokuun puolella. Loppukevään tunnelmat ovat usein hieman jännittyneet, mutta ennen kaikkea odottavat.

Kesätyö on oivallinen mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa tulevaisuuden osaajana. Siihen liittyviä ajatuksia ja odotuksia kannattaa pohtia etukäteen. Kesätyö on myös mahdollisuus työnantajalle kohdata opiskelija ja tarjota tilaisuus perehtyä alan tehtäviin, ammattilaisiin ja työympäristöön.

TEK tekee vuosittain opiskelijatutkimuksen, joka antaa vastauksia, siihen millaiset asiat ovat tärkeitä opiskelijoille opiskeluun ja kesätöihin liittyvissä kysymyksissä. Vuoden 2017 tutkimuksesta selviää, että 83% tekniikan opiskelijoista teki kesätöitä. Opiskelijat onnistuivat saamaan pääasiallisesti oman alansa kesätyön, sillä vain 12% työskenteli tehtävissä, jotka eivät liittyneet heidän opintoaloihinsa.

Kesätyöpaikan löytämistä viime kesälle 37% vastaajista piti helppona. Kesätyön löytäminen ei ole aina helppoa ja se vaatii kärsivällisyyttä. Tekniikan opiskelijoista joka kolmas kokikin kesätyöpaikan löytämisen vaikeana tai erittäin vaikeana.

Mitä odottaa kesätyöltä?

Kesätöiden hyötyjä on monia, mutta opiskelijoille suurimmat erottuivat selkeästi muista. Tärkeimpinä syinä työskennellä koettiin taloudelliset tekijät, oman osaamisen kehittäminen ja uratavoitteiden edistäminen. Kesätöihin kohdistuneet odotuksetkin ovat täyttyneet todella suurella osalla opiskelijoista, sillä yli 80% kokee, että kesällä tehdystä työstä oli hyötyä uratavoitteiden toteutumisen kannalta. Tulokset osoittavat selkeästi, että kesätyöt koetaan erittäin merkityksellisinä ja niistä kannattaa ottaa kaikki irti.

Ennen kesätöiden aloittamista kannattaa hieman pohtia myös omia odotuksiasi. Aseta itsellesi sopivia tavoitteita kesätyötäsi varten saadaksesi siitä mahdollisimman hyvän kokemuksen. Muista myös, että kaikki työ on merkityksellistä ja tärkeää. Työkirja suositteleekin kesätyöläisen parhaana työkaluna avointa ja positiivista asennetta. Jos et ole vielä onnistunut kesätyötä saamaan, kannattaa pitää silmänsä auki ja tarkkailla viime hetkellä avautuvia kesätyömahdollisuuksia. Muista myös, että omia taitoja ja osaamista on mahdollista kehittää myös kesätöiden ulkopuolella!

Kaikesta työstä on hyötyä

Kesätyö on tärkeä kokemus opiskelijalle ja siihen liittyykin usein paljon odotuksia. Vaikka kesätyön toivotaan vastaavan omia opintoja, kaiken työn merkitys tulee pitää aina mielessä. Osa opiskelijoista on onnekkaita ja saa oman alan kesätyöpaikan, mutta niitä ei valitettavasti riitä aina kaikille. On hyvä ymmärtää, että nykymaailmassa monenlaista työkokemusta arvostetaan ja tällainen kokemus sekä ymmärrys erilaisista töistä on suuri vahvuus.

Palkkapäivä, kokemus ja uuden oppiminen

Työkirja teki huhtikuun lopussa nopean gallupin opiskelijoille. Selvitimme heidän odotuksiaan liittyen kesätöihin. Ne olivat samansuuntaisia kuin opiskelijatutkimuksen. Eniten kyselyyn osallistuneet odottavat palkkapäivää, joka on täysin ymmärrettävää, sillä tehdystä työstä on tärkeää saada korvaus. Palkka on kuitenkin muutakin, kuin vain korvaus työstä. Sen avulla opiskelija pystyy maksamaan vuokransa ja hyvässä tapauksessa lomamatkan tai harrastukseen liittyviä kuluja.

Toiseksi eniten odotettiin työkokemuksen kartuttamista. Työkokemus on ensiarvoisen tärkeä osa omaa osaamista ja sen saaminen koetaan opiskelijoiden keskuudessa todella arvokkaana. Uuden oppiminen, haasteet ja vastuu olivat myös kesätyöhön kohdistuvia odotuksia.

Kesätöiden toivotaan antavan sopivasti haastetta ja kokemusta vastuun kantamisesta, mutta uusien työelämäkontaktien saaminenkin koetaan tärkeänä. Kesätöitä tehdessä kannattaa pitää mielessä, että se on erinomainen mahdollisuus verkostoitua työelämässä.

 

Teksti: Eetu Viitasalo
Kuva: GettyImages

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Missä kolmessa asiass