PALKKA JA TYÖSOPIMUS

Onneksi olkoon! Sait uuden työpaikan! Vielä kuitenkaan ei palkka ala juosta tilille, vaan sinun tulee ensin allekirjoittaa työsopimus sekä mahdollisesti neuvoteltava palkasta. Tässä osiossa neuvomme, mitä näissä neuvotteluissa työnantajasi kanssa tulisi ottaa huomioon.

Palkkatoive

MITÄ VOIN PYYTÄÄ PALKAKSI?

Palkkatoivetta varten kannatta tutustua TEKin palkkasuosituksiin, palkan taso määräytyy työtehtävän vaativuuden ja osaamisen perusteella.

Voit myös kysyä ja keskustella opiskelukavereidesi kanssa, minkälaista palkkaa he saavat tai ovat saaneet erilaisista työtehtävistä.

Jokainen päättää ja perustelee palkkatoiveensa itse, joten pyydä palkaksi sellaista summaa, jonka voit itse perustella hyvin.

TYÖPAIKKAILMOITUKSESSA PYYDETTIIN PALKKATOIVETTA, ONKO SE PAKKO LAITTAA?

Jos työpaikkailmoituksessa pyydetään palkkapyyntöä, kannattaa se ilmoittaa hakemuksessasi.

MITEN VOIN PERUSTELLA PALKKATOIVEENI?

Palkkatoive kannattaa perustella samoin perustein kuin miksi juuri sinut kannattaa palkata. Älä perustele toivettasi vain sillä, että se on palkkasuositusten mukainen.

MITÄ JOS TYÖNANTAJA ANTAA VÄHEMMÄN PALKKAA KUIN PYYSIN?

Palkkasuositukset ovat vain suosituksia ja työnantajalla saattaa olla oma palkkataulukko, jonka mukaan palkka määräytyy tai palkka voi määräytyä TES:sin eli työehtosopimuksen mukaan.

Kysy ja keskustele palkasta ennen töiden aloittamista työnantajan kanssa.

MITEN PALKAN PITÄISI KEHITTYÄ?

Kesätöissä ja harjoittelussa palkka voi olla määritelty jo paikkaa hakiessa, mutta viimeistään valmistumisen jälkeen on hyvä kiinnittää huomiota omaan palkkakehitykseen.

Ole itse aktiivinen ja puhu palkasta esimiehesi kanssa esimerkiksi kerran vuodessa.

Jos haluat pyytää palkankorotusta, valmistaudu hyvin. Mieti etukäteen sekä perustelut palkankorotukselle että pyytämäsi summa.

VAIKUTTAAKO PALKKA TYÖTTÖMYYSKASSAN TYÖSSÄOLOEHTOON?

Jos kuulut työttömyyskassaan, kannattaa tarkistaa, onko työssäoloehdossa määritelty palkkaan liittyviä ehtoja. Näin varmistat, että tekemäsi työ voidaan ottaa huomioon työssäoloehdossa.

Jos olet IAET-kassan jäsen, käy tarkistamassa täältä, saatko tarpeeksi palkkaa, että työssäoloehto täyttyy.

Palkkasuositukset

TEKin palkkasuositukset opiskelijoille

TEKin kaikki palkkasuositukset perustuvat tutkittuun tietoon. Opiskelijoiden palkkasuositukset pohjautuvat tarkemmin omalla alalla työskentelyyn yksityisellä sektorilla eli hakiessasi muille sektoreille tai oman alan ulkopuolisia työtehtäviä, palkkatoivetta kannattaa tuunata sen mukaisesti. Suositukset ovat hieman mediaanipalkkoja korkeampia tekniikan alan myönteisen palkkakehityksen tukemiseksi.

Suosituspalkat ovat hyvä lähtökohta palkkatoiveelle, jos koet, että itselläsi ei ole selvää kuvaa miten osaamisesi tulisi hinnoitella. Keskeisintä palkkapyynnöissä on muistaa, että vaikka nämä suosituksemme perustuvat tutkittuun dataan, palkkatoive kannattaa aina kytkeä omaan osaamiseen ja tuottamaasi lisäarvoon organisaatiossa, johon olet hakemassa.

OPINTOPISTEET JA PALKKASUOSITUKSET

41 op – 2150 euroa/kk
81 op – 2260 euroa/kk
121 op – 2330 euroa/kk
161 op – 2430 euroa/kk
201 op – 2570 euroa/kk

Diplomityöpalkkasuositus (eur/kk)

2690 eur

 

Alkupalkkasuositus (eur/kk) 

Tarkista uusin alkupalkkasuositus aina TEKin verkkosivulta. 

Työsopimus

MIKSI SOLMIA KIRJALLINEN TYÖSOPIMUS?

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti ja mielellään jo ennen työsuhteen alkua. Suullinen työsopimus on pääasiallisesti sitova, mutta riitatilanteessa on vaikea näyttää toteen mitä on sovittu, jos ei siitä ole mitään kirjallista näyttöä. Työsopimus kannattaa aina lukea huolella läpi ja pyytää tarkennusta niihin kohtiin, joita ei ymmärrä. TEKin jäsenenä sinulla on mahdollisuus tarkastuttaa työsopimuksesi lakimiehellä ja näin olla varma, että ymmärrät mihin sitoudut.

MITEN NEUVOTTELEN SOPIMUKSEN EHDOISTA?

Työsopimusta solmittaessa kannattaa myös pitää mielessä, että se on kahden osapuolen välinen sopimus, jonka ehdoista myös sinä voit neuvotella. Neuvottelua varten on hyvä miettiä muutama itselleen tärkeä muutosta kaipaava asia työsopimuksessa ja keskittyä niihin. Lisäksi kannattaa miettiä myös etukäteen valmiiksi, miten reagoi siihen, että omat ehdotukset eivät mene läpi. Ehdoista neuvotteleminen on yleensä helpompaa silloin, kun työsuhde ei ole vielä alkanut.

MITÄ EHTOJA SAATTAA OLLA VOIMASSA TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN?

On tärkeää huomata, että työsopimuksen joillain lausekkeilla voi olla vaikutusta myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailunkielto- ja salassapitoehdot ulottuvat usein myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Kilpailukieltoehto voi pahimmillaan vaikeuttaa työpaikan vaihtamista, eli kannattaa sen osalta tarkkaan miettiä, mihin on valmis sitoutumaan.

MITÄ TYÖSOPIMUKSESSA TULISI OLLA?

Työsopimuksessa voidaan sopia monista työsuhteeseen vaikuttavista asioista, jotka vaihtelevat tehtävästä ja työpaikasta riippuen. Kaikissa työsopimuksissa pitäisi kuitenkin olla ainakin seuraavat asiat:

• Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
• Työnteon alkamisajankohta
• Määräaikaisessa työsopimuksessa määräaikaisuuden peruste ja sopimuksen päättymisaika
• Työntekopaikka
• Työntekijän titteli ja pääasialliset työtehtävät (Jos tarve vaatii, voidaan työtehtäviä kuvailla tarkemmin myös erillisellä liitteellä. Näiden kohtien lisäksi työsopimuksella voidaan sopia myös monista muista työsuhteeseen vaikuttavista asioista.)
• Työhön sovellettava työehtosopimus (Mikäli sellainen on)
• Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
• Säännöllinen työaika
• Vuosiloman määräytyminen
• Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

Määräaikaisen sopimuksen päättymisaika

Päättymisaika voi olla myös arvoitu tai liitetty esimerkiksi jonkin projektin loppuunsaattamiseen. Määräaikainen työsuhde edellyttää perustetta, kuten esimerkiksi ”sijaisuus”.

Työntekopaikka

Työntekopaikka on tärkeä merkitä esimerkiksi matkakorvausten maksamista silmällä pitäen. Parasta olisi, että työpaikaksi määritellään toimipisteen osoite tai kaupunki, eikä esimerkiksi koko Suomea.

Työhön sovellettava työehtosopimus

Työlainsäädäntöä noudatetaan kaikissa työsuhteissa, mutta sen lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat solmineet useita alakohtaisia työehtosopimuksia, joilla voidaan poiketa myös lain määräyksistä. On hyvä selvittää, noudatetaanko työsuhteessa jotakin työehtosopimusta.

Vuosiloman määräytyminen

Aloittaessasi uuden työn sinulle ei ole vielä kertynyt lomaa. Tämä onkin asia, josta voi yrittää neuvotella ja varmistaa itselleen jonkinlaisen loman myös ensimmäiselle työskentelyvuodelle.

Irtisanomisaika ja sen määräytymisen peruste

Irtisanomisajasta voidaan sopia osapuolten välillä, kunhan irtisanomisaika on korkeintaan kuusi kuukautta, eikä työntekijän noudatettava irtisanomisaika ole pidempi kuin työnantajan. Työsopimuslaissa on säännös yleisistä irtisanomisajoista, joita noudatetaan, ellei toisin ole sovittu. Usein työsopimuksessa viitataan suoraan työsopimuslain tai alalla noudatettavan työehtosopimuksen säännökseen irtisanomisajoista.

Koeaika ja sen pituus

Työsopimuslain mukaan koeaika saa olla enintään kuuden kuukauden mittainen ja määräaikaisessa työsopimuksessa korkeintaan puolet työsuhteen kestosta.

SUOSITUIMMAT VIDEOMME

VIIMEISIMMÄT BLOGIPOSTAUKSET

Psykologilta tai psykoterapeutilta haetaan apua, kun työ pännii, tehtäväkuorma uuvuttaa tai työyhteisössä ajaudutaan konflikteihin. Kun yli kuusikymppiset duunarimiehet
DI Petri Nohynek aloitti jatkuvaa matkustamista vaativan työnsä kymmenen vuotta sitten. Hän neuvoo öljyjättejä ja voimalaitoksia suurten koneiden
Empatia on kaikkea muuta kuin pehmeää hömpötystä. Päinvastoin: se on yksi työelämän keskeisistä taidoista, jota tarvitaan jokaisessa projektissa
Tiina Keipi kehitti vähäpäästöistä vedyn tuotanto
teknologiaa. Se voi olla ensiaskel tähän asti ikuisena tulevaisuuden lupauksena pysyneeseen vetytalouteen. Vetyä