Sommarjobbet är en möjlighet

Det är åter dags för den tiden på året då de studerande förbereder sig inför terminens sista tentor, de första blommorna börjar blomma och vi gräver fram sommarkläderna ur förråden. Våren börjar ju senast i maj och tankarna börjar vända sig från studier mot sommaren och sommarjobbet. Sommaren står förvånansvärt snabbt inför dörren och många börjar sommarjobba redan i maj. Stämningen i sluten av våren är ofta något spänd, men framför allt förväntningsfull.

Sommarjobbet är en utmärkt möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande som ett av framtidens proffs. Det lönar sig att redan på förhand fundera på tankar och förväntningar kring sommarjobbet. Sommarjobbet är även en möjlighet för arbetsgivaren att möta studeranden och erbjuda en möjlighet att sätta sig in i branschens uppgifter, proffs och arbetsmiljö.

TEK gör årligen en studerandeundersökning som ger svar på hurdana saker som är viktiga för de studerande i frågor som gäller studier och sommarjobb. Av undersökningen 2017 framgår att 83 procent av de teknikstuderande sommarjobbade. De studerande lyckades i huvudsak få jobb inom sin bransch, eftersom endast 12 procent jobbade med uppgifter som inte hade något att göra med deras studier.

37 procent av de svarande ansåg att det gick lätt att hitta sommarjobb förra sommaren. Det är inte alltid lätt att hitta sommarjobb och det kräver tålamod. Av de teknikstuderande ansåg var tredje att det är svårt eller mycket svårt att hitta sommarjobb.

Vilka är förväntningarna på sommarjobbet?

Fördelarna med sommarjobb är många, men det syns klart vilka som är de viktigaste för de studerande. De viktigaste orsakerna för att jobba var de ekonomiska faktorerna, utvecklandet av det egna kunnandet och främjandet av karriärmålen. Förväntningarna på sommarjobbet har uppfyllts hos en stor del av de studerande, eftersom mer än 80 procent upplever att sommarjobbet gynnade karriärmålen. Resultaten visar tydligt att sommarjobbet upplevs som mycket givande och att det lönar sig att utnyttja det till fullo.

Innan du börjar på sommarjobbet lönar det sig att du tar dig tid att fundera över dina egna förväntningar. Ställ upp lämpliga mål för sommarjobbet så får du en så bra upplevelse som möjligt. Kom också ihåg att allt jobb är betydelsefullt och viktigt. Teekkarin työkirja rekommenderar att sommarjobbarens bästa verktyg är en öppen och positiv attityd. Om du inte ännu har lyckats få sommarjobb lönar det sig att hålla ögonen öppna och kolla efter sommarjobbsmöjligheter som öppnas i sista stund. Kom även ihåg att du kan utveckla dina färdigheter och kunskaper också utanför sommarjobbet!

Allt jobb är nyttigt

Sommarjobbet är en viktig erfarenhet för den studerande och är ofta kopplat till stora förväntningar. Även om du önskar att sommarjobbet ska motsvara dina studier så lönar det sig att alltid komma ihåg att allt jobb är viktigt. En del av studerandena är lyckligt lottade och får ett sommarjobb inom sin bransch, men det finns inte alltid tillräckligt med platser för alla. Det är bra att förstå att man i dagens värld uppskattar mångsidig arbetserfarenhet och att en sådan här erfarenhet samt insikt i olika jobb är en stor styrka.

Lönedag, erfarenheter och nya kunskaper

Teekkarin työkirja gjorde i slutet av april en snabb gallup bland de studerande. Vi tog reda på deras förväntningar på sommarjobbet. De visar ungefär samma som studerandeundersökningens resultat. Mest av allt väntar de som svarade på undersökningen på lönedagen, vilket är helt förståeligt – utfört arbete kräver ju sin belöning. Lönen är dock även mer än bara en ersättning för utfört arbete. Med hjälp av lönen kan den studerande betala sin hyra och i bra fall även kostnader för en semesterresa eller ett fritidsintresse.

Det näst mest efterlängtade var arbetserfarenheten. Arbetserfarenhet är en ytterst viktig del av det egna kunnandet och de studerande upplever att det verkligen är värdefullt att skaffa sig erfarenhet. Att lära sig nytt, möta utmaningar och ta ansvar var också detta förväntningar inför sommarjobbet.

De studerande hoppas även att sommarjobbet ger lämpliga utmaningar och erfarenhet av att ta ansvar, men oftast upplevs även nya arbetslivskontakter som viktiga. När du sommarjobbar lönar det sig att komma ihåg att det är en utmärkt möjlighet att skapa nätverk i arbetslivet.

Text: Eetu Viitasalo
Bild: GettyImages

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Känns det svårt att