Ilmastokriisi, maailmanpoliittinen tilanne ja ääriajattelun nousu ahdistaa. Joskus ahdistus saattaa jopa lamaannuttaa, mutta ahdistusta voi käsitellä eri keinoin. Opintopsykologi antaa vinkkejä siihen.

 Maailmantuska ja ahdistus ovat liian monelle opiskelijalle tuttua. Olenko valinnut oikean alan? Voinko vaikuttaa tarpeeksi tulevaisuuteen – omaan ja yhteiseen? Riittävätkö omat taidot, tiedot ja kyvyt haasteisiin, joihin globaali maailma pakottaa? Tutkimusten mukaan post-milleniaalit, eli 15–25-vuotiaat, ovat huolissaan maailman tilasta. He eivät pelkästään koe ahdistusta omasta tulevaisuudestaan, vaan myös globaaleista kriiseistä. ”Tämä sukupolvi on kasvanut täysin somen ja tekniikan maailmassa. Todella paljon tietoa on saatavilla koko ajan, ja nuoret kokevat valtavan ison vastuun. On ymmärrettävää, että tämä herättää vahvoja tunteita”, opintopsykologi Sanni Saarimäki sanoo.

 

Tunne arvosi ja vahvuutesi

Ahdistusta voi lieventää monin eri keinoin. Jokaisen kannattaa aloittaa omista arvoistaan. Pohdi: mitä haluat ihmissuhteiltasi, työltäsi, vapaa-ajaltasi? Mitä kohti haluaisit mennä?

”Ihmiset voivat paremmin, jos he kokevat tekevänsä asioita, jotka ovat linjassa omien arvojen kanssa”, Saarimäki sanoo. Ristiriitaisia tunteita voi syntyä esimerkiksi työpaikalla, jos kokee, että työtehtävät eivät ole linjassa omien arvojen kanssa.

Jokaisen on myös tärkeää säännöstellä omaa energiaansa. ”Ei kannata tehdä valtavasti muutoksia joka paikkaan. Mistä toiminnasta on eniten apua niin, että omat energiavarat säilyvät? Mikä palvelisi eniten?” Omien arvojen lisäksi on hyvä tuntea omat vahvuudet. Mieti: mikä on minulle luontaista? Missä olen hyvä? Miten voisin hyödyntää tätä? Ahdistavia asioita ei myöskään kannata ahmia. Saarimäki neuvoo asettamaan rajan: kuinka paljon faktaa voi ottaa vastaan juuri nyt? ”Ei pidä kieltää faktoja, mutta voi antaa itselleen tauon.”

 

Yhteistyö voimaannuttaa

Opintopsykologi Sanni Saarimäki toivoo, että jatkossa olisi vähemmän kilpailua yksilöiden välillä ja enemmän aitoa yhteistyötä. ”Kenelläkään ei tarvitse olla kaikkia vahvuuksia. Kukaan ei pelasta maailmaa yksin, mutta yhdessä siihen on paremmat mahdollisuudet”, Saarimäki muistuttaa. Yhteisössä pystyy paremmin vaalimaan omaa luovuuttaan, joka on tärkeää tekniikan alalla, kun vaaditaan uudenlaisia ajattelumalleja.

”Mutta ahdistus voi kaventaa omaa ongelmanratkaisukykyä”, Saarimäki sanoo.

Hänen mukaansa moni haluaisi poistaa tunteensa, mutta se ei onnistu.”Kannattaa ajatella, mikä auttaa hyväksymään tunteet. Pitää hyväksyä valtavaa epävarmuutta, mutta myös epävarmuuden kanssa voi ja saa elää. Ikinä ei ole ollut varmaa, että kaikki menee hyvin.”

Saarimäki painottaa, ettei valheellista toivoa pidä luoda, muttei myöskään luopua toivosta.

”Toivoa tulee siitä, että pyritään yhdessä tekemään arvojen mukaisia asioita. Opiskelijoissa on valtavasti luovaa voimaa. Se luo toimintaa ja toivoa, jos sen saa valjastettua käyttöön.”

 

Tehtävä:

Pysähdy ja kirjoita vapaamuotoisesti ylös omia ajatuksia ja tuntemuksia. Mikä ahdistaa tai huolestuttaa? Miltä minusta tuntuu? Mistä tunne syntyy? Älä sensuroi itseäsi.

Mille asioille voit tehdä tässä hetkessä jotain? Mitkä asiat vaativat enemmän aikaa ja kypsyttelyä? Mitä tarvitset, jotta voit jatkaa tunteidesi kanssa eteenpäin? Tunteiden kanssa pitää oppia elämään, ei pyrkiä niistä eroon.

Huomioi mitkä asiat ovat tärkeitä juuri nyt.

 

Teksti: Michaela von Kügelgen

Kuva: Getty Images