Klimatkrisen, det världspolitiska läget och ökad extremism ger ångest. Ibland kan ångesten kännas förlamande, men den går att hantera på olika sätt tipsar studiepsykologen.

 Ångest och världssmärta är bekant för alltför många studerande.

Har jag valt rätt bransch? Kan jag påverka framtiden – både min egen och allas – tillräckligt? Räcker mina egna kunskaper, färdigheter och förmågor för de utmaningar som den globala världen tvingar oss att hantera?

Forskningsresultat visar att post-milleniumgenerationen, alltså 15–25-åringar, är oroliga för världen. De känner inte ångest endast för sin egen framtid, utan också för globala kriser.

– Den här generationen har vuxit upp i en värld av sociala medier och teknik. Det finns hela tiden tillgång till jättemycket information och de unga upplever sig ha ett stort ansvar. Det är förståeligt att det här väcker starka känslor, säger studiepsykolog Sanni Saarimäki.

Känn till dina värderingar och dina styrkor

Man kan lindra sin ångest på många olika sätt.

Det lönar sig att börja med de egna värderingarna. Fundera över vad du vill ha av dina relationer, ditt arbete och din fritid? Vilken riktning är rätt för dig?

– Människor mår bättre om de upplever sig göra saker som är i linje med de egna värderingarna, säger Saarimäki.

Konflikter kan uppstå på till exempel arbetsplatsen om man upplever att arbetsuppgifterna inte är i linje med de egna värderingarna.

Det också viktigt att ransonera sin egen energi.

– Det lönar sig inte att göra massvis med förändringar överallt. Vilken verksamhet hjälper mest och bibehåller dina energinivåer? Vad skulle ge bäst resultat?

Utöver de egna värderingarna är det viktigt att känna till sina styrkor. Fundera: Vad är naturligt för mig? Vad är jag bra på? Hur kunde jag utnyttja detta?

Det lönar sig inte heller att frossa i ångestladdade ämnen. Saarimäki tipsar om att sätta en egen gräns: hur mycket fakta kan jag ta emot just nu?

– Vi ska inte neka fakta, men man kan alltid ge sig själv en paus.

 

Samarbete ger kraft

Studiepsykolog Sanni Saarimäki önskar att vi i framtiden skulle ha mindre konkurrens mellan individer och mer samarbete.

– Ingen behöver vara bra på allt. Ingen räddar världen ensam, men tillsammans finns det bättre chanser för det, påminner Saarimäki.

I en gemenskap kan man också bättre vårda sin kreativitet, vilket är viktigt inom tekniska branscher där det krävs nya tankemodeller.

– Men ångesten kan försämra den egna problemlösningsförmågan, säger Saarimäki.

Enligt henne vill många slippa känslorna helt, men det är inte möjligt.

– Det lönar sig att fundera över vad som hjälper en att acceptera känslorna. Man måste acceptera enorm osäkerhet, men man kan och får leva med osäkerhet. Det har aldrig varit säkert att allt blir bra.

Saarimäki betonar att man inte ska skapa falska förhoppningar, men inte heller ge upp hoppet.

– Hoppet växer när man tillsammans strävar efter att göra sådant som är i linje med de egna värderingarna. Det finns en enorm kreativ kraft hos studerande. Det ger både handlingskraft och hopp om man lyckas utnyttja det.

 

Uppgift

Stanna upp och skriv ner dina tankar och känslor. Vad ger dig ångest eller oro? Hur känner du dig? Varifrån kommer känslorna? Censurera inte dig själv.

Vad kan du göra något åt just nu? Vilka saker kräver mer tid att mogna? Vad behöver du för att kunna fortsätta vidare med de känslor du har? Man måste lära sig att leva med känslorna, inte försöka slippa dem.

Observera vilka saker som är viktiga just nu.

 

Text: Mikaela von Kügelgen

Foto: Getty Image