När du söker ett sommarjobb eller ett heltidsjobb kan du stöta på en arbetsplatsannons där det nämns att du behöver ett visst kort för jobbet. Med arbetslivets olika kort kan du uppvisa dina kunskaper, så de kan vara till nytta när du söker jobb.

Hygienpass, eldarbetskort, elarbetssäkerhetskort, första hjälpen-kort och truckkort …

En del arbetsuppgifter kräver visst kunnande och krävande uppgifter bevis på viss kompetens. Med arbetslivets kort kan du uppvisa dina kunskaper och din kompetens när du till exempel söker sommarjobb. Flera av korten är lagstadgade och ger dig tillstånd att verka inom yrket. I arbetsplatsannonsen nämns alltid de kort som krävs för ifrågavarande arbetsuppgift. Om du får jobbet du sökt brukar arbetsgivaren hjälpa dig med att skaffa kortet eller ordna em utbildning. Du kan också skaffa kortet själv om du tycker att det är viktigt eller om du redan i ansökningen vill uppvisa din kompetens.

Förnya kortet regelbundet

Före du kan få kortet ska du delta i en kort utbildning. I de flesta fall handlar det om en kurs på ett par dagar. I enstaka fall kan det räcka med självstudier, men det ordnas ett test i slutet på alla kurser. Testet brukar vara avgiftsbelagt. Du får ditt kort efter godkänt testresultat. Fördelen med kortet är att de flesta korten är i kraft i flera år. Kom ihåg att skriva i ditt CV vilka kort och pass du redan har. I medeltal är korten i kraft i fem år efter att du avklarat kursen, men tidsperioden växlar från några år till tio år beroende på kortet. Största delen av korten måste alltså förnyas med jämna mellanrum. Kom själv ihåg att kontrollera när du måste förnya kortet.

Läs mer om arbetslivets pass och kort på Studieinfo och korttirekisteri.fi (på finska)

Text: TEK Karriärtjänster
Bild: Getty Images