Flera arbetsplatser kräver nuförtiden ett Arbetssäkerhetskort. Arbetssäkerhetskortsutbildningen ger grundläggande information om arbetsmiljöns faror och arbetarskydd på gemensamma arbetsplatser.

Säkerhet på en gemensam arbetsplats förutsätter ett fungerande samarbete. Spelreglerna måste vara de samma för alla, speciellt när leverantörens anställda rör sig i beställarens lokaler. Arbetssäkerhetskortsutbildningen ger grundläggande information om ansvar och skyldigheter, arbetarskydd och faror samt sätt att identifiera och kontrollera belastningsfaktorer på den gemensamma arbetsplatsen.
Kortet är utvecklat för att förbättra arbetssäkerheten och målet är att hitta bättre praktiska modeller för gemensamma arbetsplatser samt att stöda inskolningen till ett nytt arbete. En person som har ett Arbetssäkerhetskort har bevisligen gått den utbildning som till exempel ett sommarjobb kräver. På grund av det här är kortet viktigt för många studerande som läser en teknisk utbildning. Genom att delta i en åtta timmars utbildning kan man få kortet.
– Utbildningen ger en bra grund för betydelsen av arbetarskyddssamarbete på en gemensam arbetsplats och grundläggande information för riskhantering. Kortet betyder ändå inte att arbetsplatsen kan strunta i en egen introduktion och arbetsvägledning, säger Jukka-Pekka Jantunen från Arbetarskyddscentralen som upprätthåller kortsystemet.

Färre överlappande utbildningar

Arbetssäkerhetskortet har utvecklats i ett samarbete mellan de finska industribolagen, arbetsmarknadsorganisationerna och försäkringsbranschen i början av 2000-talet, men det är företagen själva som fastslår behoven för kortet. Arbetssäkerhetskortsutbildningen har ändå alltid samma inlärningsmål, oberoende av var man deltar i utbildningen eller vem som ordnar den.
– Man har ända sedan början försökt eliminera överlappande utbildningar med Arbetssäkerhetskortet. Kortet är ett bevis på att man åtminstone strävat efter att uppfylla de inlärningsmålen och bevisat kunskaperna via ett test, förklarar Jantunen.
Efter en åtta timmars utbildning ska man bli godkänd i ett skriftligt prov. Det räcker alltså inte med att delta i kursen, utan man måste också ta till sig innehållet. Efter ett godkänt prov är kortet i kraft i fem år varefter det kan förnyas genom att delta i utbildningen på nytt.
Den som deltagit i utbildningen känner till de olika rollerna och ansvarsområdena samt farorna på den gemensamma arbetsplatsen. Dessutom har man förutsättningar för att ta till sig den specifika arbetsplats- och arbetsuppgiftsinskolningen.

Branschspecifika utbildningar

Fastän inlärningsmålen är de samma för alla utbildningar i hela landet finns det ändå skillnader i utbildningarna. Jukka-Pekka Jantunen tipsar om att det lönar sig att se närmare på utbildningarna och välja en som passar en bäst.
– Det finns många branschrelaterade utbildningar. Kontrollera vilken bransch materialet handlar om. Det finns också allmänna utbildningar, berättar Jantunen.
Under de senaste åren har utbildningarna ändrat lite form.
– Förr var kurserna rätt så Powerpoint-betonade men nu försöker man få studerandena att ännu bättre förstå riskerna på den egna arbetsplatsen.
Det här görs genom en mer inkluderande undervisning, men också genom att ta undervisningen till själva arbetsplatsen.
– Också utbildarna har fått friare händer att förvekliga utbildningen via sin egen personlighet och olika undervisningsmetoder. Fokus ligger på att ta till sig de centrala inlärningsmålen, säger Jantunen.
Enligt honom lönar det sig utöver materialet se på vilken undervisningsmetod som används på kursen.
– Handlar det endast om en föreläsning eller är det inkluderande undervisning?
Flera arbetsplatser ordnar utbildningar och också många läroanstalter ordnar gratisutbildningar för de studerande. Det finns också avgiftsbelagda Arbetssäkerhetskortsutbildningar som är öppna för alla.
– Man strävar efter att Arbetssäkerhetskortsutbildningen ska vara mer inkluderande, säger Jantunen.

Ta reda på om du behöver kortet

Det är frivilligt att ta i bruk Arbetssäkerhetskortet men flera beställare förutsätter att de anställda hos leverantören har ett Arbetssäkerhetskort.
– Kortet baserar sig inte på någon lag, utan på arbetssäkerhetsledning och dess kontroll. Flera företag inom byggbranschen och industrin kräver Arbetssäkerhetskortet. Som studerande lönar det sig att själv ta reda på om ett företag kräver kortet eller ej, säger Jantunen och jämför Arbetssäkerhetskortet med andra utbildningar som företag kan kräva och som en studerande kan påvisa sitt kunnande med.
Utöver Arbetssäkerhetskortsutbildningen måste varje arbetsgivare ge en tillräckligt bra introduktion till arbetsplatsen och säkert arbete. Målsättningen är att alla arbetstagare kan gå friska hem efter arbetsdagen.
Med Arbetssäkerhetskortsutbildningen vill man också väcka intresse och skapa motivation för personalens säkerhetskunnande och således sträva efter att minska arbetsolycksfall, farliga situationer samt skadlig belastning.

Text: Michaela von Kügelgen
Bild: GettyImages