Monen opiskelijan resilienssi on ollut koetuksella koronan myötä. Etäopiskelu ja epävarmuus tulevasta on rankkaa, mutta jokainen voi vahvistaa omaa resilienssiään.

Jokainen meistä tarvitsee resilienssiä elämänsä aikana – ja jokaisesta meistä sitä myös löytyy. Resilienssillä tarkoitetaan kykyä selviytyä ja palautua hankalista tilanteista kuten kriiseistä tai stressistä.

– Se voi olla yllättävä tai pitkäkestoinen ja kuormittava tilanne. Resilienssin avulla pystyy toimimaan, ja palautumaan niin ettei kuormitus jää päälle, opintopsykologi Sanni Saarimäki sanoo.

Jotkut ihmiset ovat luontaisemmin enemmän resilienttejä kuin toiset, mutta jokaisella on myös murtumispiste.

– Tähän liittyy ihmisen persoonallisuuden piirteitä, kuten avoimuus uusille asioille ja joustavuus. Resilienssiä voi myös harjoitella oman kokemuksen myötä.

Omien tunteiden tunnistaminen, hyvinvoinnista huolehtiminen, sosiaaliset suhteet sekä avun pyytäminen muilta ovat kaikki tapoja vahvistaa omaa resilienssiä.

– Voi myös pohtia, miten aiemmista haasteista on selvinnyt ja yrittää oppia siitä. Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittää resilienssiämme omista lähtökohdistamme, Saarimäki sanoo.

Yhteisöllisyydestä apua

Sanni Saarimäki painottaa, ettei resilienssi ole pelkästään kriisitilanteiden voimavara.

– Resilienssiä tarvitaan myös arjessa, mutta erityisesti silloin kun kohtaamme yllättäviä haasteita tai vaikeuksia.

Monille esimerkiksi opiskelu saattaa aiheuttaa pitkäkestoista stressiä, ja silloin resilienssiä tarvitaan päivittäisellä tasolla. Saarimäki huomauttaa koronakriisin vaatineen jokaiselta resilienssiä.

– Moni on kokenut paljon epävarmuutta. Resilienssi voi auttaa sen käsittelyssä ja sietämisessä.

Yhteisöllisyydestä voi olla apua, eli toisten tukemisesta, mutta myös toisiin tukeutumisesta tarvittaessa. Saarimäen mukaan on tärkeää tiedostaa, ettei kenenkään tarvitse osata ja pystyä kaikkeen.

– Jos huomaa, että kaverilla on vaikeuksia, on tärkeää tukea häntä olemalla läsnä. Kuuntele ja kysy voitko tehdä jotain. Ei kuitenkaan tarvitse pystyä korjaamaan toisen tilannetta.

Esimerkiksi opintojen kanssa kamppailevaa kaveria voi auttaa omien taitojen mukaan. Saarimäki painottaa, ettei kenenkään kuitenkaan tarvitse olla toisen terapeutti. Sen sijaan hän toivoo meidän antavan enemmän myönteistä palautetta toisillemme arjessa.

– Myönteinen palaute vahvuuksista auttaa jokaista selviämään.

Resilienssi ei ole pelkästään selviytymistä

Resilienssiä voi myös määritellä ryhmän tai yhteisön kautta. Silloin se muodostuu yksilöiden yhdistämistä tavoitteista – joukko tukee yhteisessä päämäärässä.

– Hyvä opiskelukulttuuri onkin parhaimmassa tapauksessa resilienssiä ylläpitävä ja edistävä. Siihen liittyy usko siitä, että voimme selvitä tästä yhdessä, Saarimäki sanoo.

Myös optimismista on hyötyä resilienssin kannalta.

– Jos jonkin asian kokee mielekkääksi ja tärkeäksi, myös haasteiden läpi meneminen on helpompaa. Vaikeuksia on helpompi kestää, kun tiedetään jonkin tarkoitus.

Sekä opintojen aikana että työelämässä jokainen kohtaa tilanteita, joista ei itse pidä, mutta resilienssin avulla niitä sietää paremmin ja osaa mennä eteenpäin.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hyväksytään passiivisena vääryydet, vaan että myös lähdetään korjaamaan asioita.

Varsinkin ainejärjestö- ja kiltatoiminnassa opiskelijat toimivat yhteisen asian puolesta ja pyrkivät vaikuttamaan muun muassa rakenteisiin.

– Siitä voi tulla aito mielekkyyden kokemus, mutta se voi myös kuormittaa, Saarimäki sanoo.

Hänen mukaansa suurin osa jaksaa kuormittavassa tilanteessa, kunhan tietää tilanteen joskus loppuvan. Epävarmat työmarkkinat on monille suuri haaste.

– Jos oman työn jatkuminen on epävarmaa, varsinkin nyt tässä koronatilanteessa, se kuormittaa. Resilienssin ideana ei ole pelkästään selviytyä, vaan ihan aidosti pyrkiä eteenpäin.

 

Teksti: Michaela von Kügelgen
Kuva: Getty Images