Med en videointervju avses förinspelade frågor som jobbsökanden förväntas svara på. Arbetsgivare använder sig av videointervjuer för att få ett första intryck av sökandena. Videointervjuer har blivit vanligare i första delen av rekryteringsprocessen.

 

Teknologi: Vad behöver jag för att kunna svara på en videointervju?

 • Kontrollera att rummet är tillräckligt ljust och att ditt ansikte är i ljuset.
 • De flesta videointervjuverktygen fungerar på datorer, surfplattor och telefoner.
 • Tänk på vinkeln. Placera kameran ungefär i ögonhöjd.
 • Hitta ett tyst ställe där ingen kan avbryta dig.

 

Innehåll: Hur ska jag svara på frågorna?

 • I de flesta videoverktygen kan du lyssna på frågorna på förhand. Skriv ned dem på papper och använd till exempel franska streck för att planera dina svar.
 • Öva några gånger på ditt svar. Det är ofta möjligt att förhandskolla ett svar efter att du har spelat in det, så lyssna på dina svar före du skickar in dem.
 • Ge korta och tydliga svar. Prata koncist och håll dig till saken. Vad är det viktigaste du kan säga? Vilka konkreta exempel kan du ge? Svara på frågan.
 • Reservera tillräckligt med tid för att öva och spela in de slutliga svaren.
 • Du får ofta veta en maximilängd på svaret. Vanligtvis handlar det inte om väldigt många frågor.

 

Uppträdande: vad ska jag beakta?

 • Var naturlig och kom ihåg att leendet är ditt bästa vapen!
 • Undvik robotliknande prat som du lärt dig utantill och läs inte dina svar direkt från ett papper. Du kan skriva ned några nyckelord.
 • Klä dig som för en arbetsintervju.
 • Efter ditt sista svar ska du komma ihåg att tacka intervjuaren för möjligheten att introducera dig själv. Det här ger en positiv bild av dig och du kan börja vänta på att bli inbjuden till nästa fas.

 

”Videoverktyget är ett dubbelriktat verktyg som gynnar både intervjuaren och den som intervjuas. Via videoverktyget kan rekryteraren träffa fler personer än vad man kunde göra ansikte mot ansikte.

Antalet ansökningar till sommarjobb eller trainee-tjänster är ofta många och det finns flera potentiella intervjuobjekt. I dessa situationer är förvalet lättare när man kan skicka en inbjudan till videointervju till ett större gäng. Videorna ger en möjlighet att samla in information om sökandena som kan ha betydelse för det kommande arbetet. En video ger en bättre bild av hur bra personen är på växelverkan än vad en ansökan på papper kan ge.

Det är viktigt att komma ihåg att också den som blir intervjuad kan dra nytta av videoverktyget, eftersom hen kan få en inblick i potentiella framtida kollegor och hurdant det lediga jobbet är.”

Recruitment Specialist Laura Huuri, Fiskars Finland

 

Text: Eva Lindström & TEK Career Service

Foto: Getty Images