Med ett personlighetstest vill den rekryterande parten försäkra sig om att personen som anställs är rätt för just den uppgiften. Det är normalt att vara nervös inför ett personlighetstest men det lönar sig att se testet som en möjlighet att utvecklas och lära sig om sina egna styrkor.

Vem skulle vara rätt person för det här jobbet? Passar de här arbetsuppgifterna mig? Ett personlighetstest gynnar både jobbsökanden och rekryteraren. Det här konstaterar personalkonsult Hanna Starczewski från Psycon som gör personlighetstest.

– Det handlar om hur lämpad en person är för ett jobb. Olika organisationer, team och verksamhetsmiljöer har olika utmaningar som påverkar en hurdan människa eller hurdana egenskaper som bäst motsvarar de aktuella behoven.

Enligt Starczewski är målet med personlighetstesten att ge chefen information om hurdana människor sökandena är. Grundpelarna för ett personlighetstest handlar om personlighetsdrag, arbetssätt samt motivationsfaktorer kopplade till arbetslivet. Vad är just den här personens styrkor och utvecklingsområden?

– I testet tar man också ställning till problemlösningsförmåga och färdigheter för att fatta beslut, säger Starczewski.

Hon betonar att personlighetstesterna bara är en informationskälla – den rekryterande parten fattar det slutliga beslutet baserat på många andra faktorer.

Multimetodsanalys

Inför varje personlighetstest diskuterar Psycon med den rekryterande chefen om vilken typ av arbetsuppgifter det handlar om och vilka faktorer som betonas. Baserat på detta väljer man ut uppgifter – varje rekrytering består av en individuell sammansättning uppgifter.

– Vi använder en multimetodsanalys för vår utvärdering. Vi drar inga slutsatser baserat på någon enskild uppgift eller mening. Vi strävar efter att få en helhetsbild, säger Starczewski.

I ett personlighetstest ingår alltid en intervju med en psykologkonsult. Utöver det ingår oftast simulationer i grupp eller ensam som handlar om växelverkan, beslutsfattande och informationssökning. I testet ingår också elektronisk självutvärdering av de egna arbetssätten samt motivationsfaktorer.

– Dessutom finns tidsbegränsade uppgifter för att få en uppfattning om en människas slutledningsförmåga, berättar Starczewski.

Personlighetstester tar ungefär en arbetsdag och en del uppgifter görs redan på förhand. Man har alltid tid att bli klar med uppgifterna.

– Dagen kan kännas lång men kan också vara viktig och betydelsefull när man får koncentrera sig på sig själv en hel dag.

Starczewski betonar att utvärderingen inte baserar sig på förhastade slutsatser.

– De som deltar i personlighetstesterna behandlas rättvist. De få visa upp sina egenskaper i flera olika situationer. Multimetodsanalysen ökar trovärdigheten av testerna.

Distanstest bli allt vanligare

Psycon har gjort distanstester redan länge, men i och med coronaviruset har de ökat explosionsartat.

– Samma uppgifter som man normalt skulle göra på vårt kontor görs nu hemma, berättar Starczewski.

Oberoende av om man gör uppgifterna hemma eller på kontoret kan man egentligen inte förbereda sig inför testet.

– Ett personlighetstest mäter inte hur bra eller dålig någon är på något, utan strävar efter att kartlägga hurdan människa arbetssökanden är.

Starczewskis bästa tips är att vara sig själv samt ha ett ärligt och öppet sinne. Det viktigaste är att försöka sova och äta bra innan testet.

– Det är mänskligt att vara nervös. Nervositeten kan släppa om man läser information om dagen på förhand.

I huvudsak görs personlighetstest för längre anställningar, men ibland kan man bli kallad till ett personlighetstest också när man söker ett sommarjobb eller byter jobb inom organisationen.

– Det här beror på organisationen och dess kultur, säger Starczewski.

Lönar sig att fokusera på styrkorna

På Psycon görs alltid en skriftlig rapport efter personlighetstesten. I rapporten tar man ställning till personlighet, arbetssätt och motivationsfaktorer. Enskilda uppgifter kommenteras inte. Rapporten skickas också till den som deltagit i testet.

– Det är möjligt att gå igenom testet tillsammans med en konsult. Det lönar sig att utnyttja möjligheten så slipper man fundera på det själv.

Det lönar sig alltså att använda personlighetstestet som en möjlighet att reflektera över sig själv och öka sin självkännedom.

– Framförallt i början av karriären är det bra att gå igenom styrkor och utvecklingsområden tillsammans med ett proffs. Hurdana uppgifter vill man söka sig till under karriären? Vilka jobb lönar det sig att söka?

Ibland kan det till och med vara bra att man inte blir vald till någon viss arbetsuppgift, om den inte skulle ha varit lämpad för en. Starczewskis råd är att det inte lönar sig att fästa alltför mycket uppmärksamhet vid det man kan utvecklas inom, hellre ska man fokusera på sina styrkor.

– Alla har sina styrkor. Det lönar sig att stärka och utnyttja dem i arbetslivet.

 

Text: Michaela von Kügelgen
Foto: Getty Images