Grattis! Du har blivit kallad på arbetsintervju. Du får chansen att berätta mer om dina kunskaper samt får veta mer information om arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. Framförallt om det handlar om din första intervju kan situationen kännas mycket utmanande. Du kan stilla intervjunerverna genom att förbereda dig noggrant.

Förberedelse:

Betydelsen av förberedelserna är stor och ger dig mer säkerhet. Det är också ett utmärkt sätt att visa sin egen motivation för arbetsuppgiften och organisationen.

 • Bekanta dig med arbetsgivaren och branschen.
  • Vad gör arbetsgivaren: produkter och tjänster? Vem är konkurrenter?
  • Kom ihåg att bekanta dig med arbetsgivarens webbsida och kanaler i sociala medier.
  • Läs nyheter och uppdatera dig om aktuella frågor som berör branschen.
  • Ta kontakt med bekanta som känner till branschen eller organisationens verksamhet.

 

 • Förbered dig på att svara på de vanligaste intervjufrågorna. I TEK:s verktygslåda för jobbsökande hittar du frågor på tre språk, så du kan öva dig på att svara på dem. Det lönar sig att göra övningen högt fastän det kan kännas lustigt att höra sin egen röst.

 

 • Vad ska man ha med sig till intervjun?
  • Penna och papper för anteckningar.
  • Studie- och arbetsintyg samt CV.
  • Referenser – både namn och kontaktuppgifter.
  • Eventuella arbetsprover.
 • Ta reda på arbetsplatsens klädkultur och klä dig enligt det. Till exempel genom att kolla på bilder på webbsidorna kan du få en uppfattning om den allmänna stilen.
 • Tänk på förhand ut egna frågor och skriv ned frågorna. Frågor som handlar om arbetsuppgiften, arbetsgivaren, målsättningar och framtida kolleger är ofta bra frågor.
 • Var inte rädd för att misslyckas! Det är naturligt att vara lite nervös och det stör inte. Du besitter kunskap som arbetsgivaren är intresserad av – därför blev du kallad på intervju. Var dig själv och tro på dig själv och att du kan.

Under intervjun:

 • Första intrycket har betydelse. Var på plats i god tid så att du hinner komma in i rätt stämning och lugna ner dig. Kontrollera rutten på förhand.
 • Kroppsspråk: Var vänlig och le, kom ihåg att skaka hand ordentligt och se personen i ögonen. Hur du uppför dig som arbetssökande ger en bild av dig som arbetstagare.
 • Lyssna på frågorna och försäkra dig vid behov om att du har förstått frågan. Svara med egna ord, men undvik för långa svar eller svar med bara ett ord.
 • Berätta om dig själv och det du kan via exempel alltid när det är möjligt. Om du har väsentlig kunskap som behövs för uppgiften, men som inte framkommer via frågorna, ska du se till att lyfta fram det själv.
 • Tacka och skaka hand med alla efter intervjun. Du kan fråga hur och med hurdan tidtabell som processen fortskrider.

 

Efter intervjun:

 • Fundera efteråt vad du lyckades med i intervjun och vad du ännu kunde utveckla. Uppkom något överraskande under intervjun? Gör anteckningar. Det här stöder kommande intervjuer.
 • Om du inte hör något från arbetsplatsen kan du efter några veckor vara i kontakt med dem och fråga vad läget med rekryteringen är. Det är antagligen bättre att kontakta via e-post än per telefon.
 • Ta reda på branschens lönenivå och arbetsvillkor om du får ett arbetserbjudande – medlemmar i TEK kan utnyttja den egna föreningens juridiska tjänster och lönerådgivning.

 

Text: Eva Lindström & TEK Urapalvelut

Foto: Getty Images

 

Flera arbetsplatser kräver nuförtiden ett Arbetssäkerhetskort. Arbetssäkerhetskortsutbildningen ger grundläggande information om arbetsmiljöns faror och arbetarskydd på gemensamma arbetsplatser.

Säkerhet på en gemensam arbetsplats förutsätter ett fungerande samarbete. Spelreglerna måste vara de samma för alla, speciellt när leverantörens anställda rör sig i beställarens lokaler. Arbetssäkerhetskortsutbildningen ger grundläggande information om ansvar och skyldigheter, arbetarskydd och faror samt sätt att identifiera och kontrollera belastningsfaktorer på den gemensamma arbetsplatsen.
Kortet är utvecklat för att förbättra arbetssäkerheten och målet är att hitta bättre praktiska modeller för gemensamma arbetsplatser samt att stöda inskolningen till ett nytt arbete. En person som har ett Arbetssäkerhetskort har bevisligen gått den utbildning som till exempel ett sommarjobb kräver. På grund av det här är kortet viktigt för många studerande som läser en teknisk utbildning. Genom att delta i en åtta timmars utbildning kan man få kortet.
– Utbildningen ger en bra grund för betydelsen av arbetarskyddssamarbete på en gemensam arbetsplats och grundläggande information för riskhantering. Kortet betyder ändå inte att arbetsplatsen kan strunta i en egen introduktion och arbetsvägledning, säger Jukka-Pekka Jantunen från Arbetarskyddscentralen som upprätthåller kortsystemet.

Färre överlappande utbildningar

Arbetssäkerhetskortet har utvecklats i ett samarbete mellan de finska industribolagen, arbetsmarknadsorganisationerna och försäkringsbranschen i början av 2000-talet, men det är företagen själva som fastslår behoven för kortet. Arbetssäkerhetskortsutbildningen har ändå alltid samma inlärningsmål, oberoende av var man deltar i utbildningen eller vem som ordnar den.
– Man har ända sedan början försökt eliminera överlappande utbildningar med Arbetssäkerhetskortet. Kortet är ett bevis på att man åtminstone strävat efter att uppfylla de inlärningsmålen och bevisat kunskaperna via ett test, förklarar Jantunen.
Efter en åtta timmars utbildning ska man bli godkänd i ett skriftligt prov. Det räcker alltså inte med att delta i kursen, utan man måste också ta till sig innehållet. Efter ett godkänt prov är kortet i kraft i fem år varefter det kan förnyas genom att delta i utbildningen på nytt.
Den som deltagit i utbildningen känner till de olika rollerna och ansvarsområdena samt farorna på den gemensamma arbetsplatsen. Dessutom har man förutsättningar för att ta till sig den specifika arbetsplats- och arbetsuppgiftsinskolningen.

Branschspecifika utbildningar

Fastän inlärningsmålen är de samma för alla utbildningar i hela landet finns det ändå skillnader i utbildningarna. Jukka-Pekka Jantunen tipsar om att det lönar sig att se närmare på utbildningarna och välja en som passar en bäst.
– Det finns många branschrelaterade utbildningar. Kontrollera vilken bransch materialet handlar om. Det finns också allmänna utbildningar, berättar Jantunen.
Under de senaste åren har utbildningarna ändrat lite form.
– Förr var kurserna rätt så Powerpoint-betonade men nu försöker man få studerandena att ännu bättre förstå riskerna på den egna arbetsplatsen.
Det här görs genom en mer inkluderande undervisning, men också genom att ta undervisningen till själva arbetsplatsen.
– Också utbildarna har fått friare händer att förvekliga utbildningen via sin egen personlighet och olika undervisningsmetoder. Fokus ligger på att ta till sig de centrala inlärningsmålen, säger Jantunen.
Enligt honom lönar det sig utöver materialet se på vilken undervisningsmetod som används på kursen.
– Handlar det endast om en föreläsning eller är det inkluderande undervisning?
Flera arbetsplatser ordnar utbildningar och också många läroanstalter ordnar gratisutbildningar för de studerande. Det finns också avgiftsbelagda Arbetssäkerhetskortsutbildningar som är öppna för alla.
– Man strävar efter att Arbetssäkerhetskortsutbildningen ska vara mer inkluderande, säger Jantunen.

Ta reda på om du behöver kortet

Det är frivilligt att ta i bruk Arbetssäkerhetskortet men flera beställare förutsätter att de anställda hos leverantören har ett Arbetssäkerhetskort.
– Kortet baserar sig inte på någon lag, utan på arbetssäkerhetsledning och dess kontroll. Flera företag inom byggbranschen och industrin kräver Arbetssäkerhetskortet. Som studerande lönar det sig att själv ta reda på om ett företag kräver kortet eller ej, säger Jantunen och jämför Arbetssäkerhetskortet med andra utbildningar som företag kan kräva och som en studerande kan påvisa sitt kunnande med.
Utöver Arbetssäkerhetskortsutbildningen måste varje arbetsgivare ge en tillräckligt bra introduktion till arbetsplatsen och säkert arbete. Målsättningen är att alla arbetstagare kan gå friska hem efter arbetsdagen.
Med Arbetssäkerhetskortsutbildningen vill man också väcka intresse och skapa motivation för personalens säkerhetskunnande och således sträva efter att minska arbetsolycksfall, farliga situationer samt skadlig belastning.

Text: Michaela von Kügelgen
Bild: GettyImages

När du söker ett sommarjobb eller ett heltidsjobb kan du stöta på en arbetsplatsannons där det nämns att du behöver ett visst kort för jobbet. Med arbetslivets olika kort kan du uppvisa dina kunskaper, så de kan vara till nytta när du söker jobb.

Hygienpass, eldarbetskort, elarbetssäkerhetskort, första hjälpen-kort och truckkort …

En del arbetsuppgifter kräver visst kunnande och krävande uppgifter bevis på viss kompetens. Med arbetslivets kort kan du uppvisa dina kunskaper och din kompetens när du till exempel söker sommarjobb. Flera av korten är lagstadgade och ger dig tillstånd att verka inom yrket. I arbetsplatsannonsen nämns alltid de kort som krävs för ifrågavarande arbetsuppgift. Om du får jobbet du sökt brukar arbetsgivaren hjälpa dig med att skaffa kortet eller ordna em utbildning. Du kan också skaffa kortet själv om du tycker att det är viktigt eller om du redan i ansökningen vill uppvisa din kompetens.

Förnya kortet regelbundet

Före du kan få kortet ska du delta i en kort utbildning. I de flesta fall handlar det om en kurs på ett par dagar. I enstaka fall kan det räcka med självstudier, men det ordnas ett test i slutet på alla kurser. Testet brukar vara avgiftsbelagt. Du får ditt kort efter godkänt testresultat. Fördelen med kortet är att de flesta korten är i kraft i flera år. Kom ihåg att skriva i ditt CV vilka kort och pass du redan har. I medeltal är korten i kraft i fem år efter att du avklarat kursen, men tidsperioden växlar från några år till tio år beroende på kortet. Största delen av korten måste alltså förnyas med jämna mellanrum. Kom själv ihåg att kontrollera när du måste förnya kortet.

Läs mer om arbetslivets pass och kort på Studieinfo och korttirekisteri.fi (på finska)

Text: TEK Karriärtjänster
Bild: Getty Images