Stor frihet innebär ett stort ansvar – det har flera studerande fått känna av. Överlappande deadlines, motivationsbrist och planering av tidtabeller slänger en skugga över mångas liv. Situationen är bekant också för Heli Tiitinen, tidigare studiehandledare. På hennes mottagning diskuterades många olika problem. Fastän det finns flera saker som oroar studerande har lösningen ofta hittats på ett förvånansvärt lätt ställe: i kalendern.

”Som studiehandledare har jag varit med om otaliga handledningstillfällen med studerande och diskuterat de flesta ämnena. Många har kämpat med pressat schema och en känsla av att inte kunna något. Förvånansvärt ofta hittas lösningen till utmaningarna i en förmåga att kunna styra över sin tid och vardag”, konstaterar Tiitinen.

Efter den insikten har hon tillsammans med studiepsykologen ordnat workshoppar där studerande kan lära sig kalender- och schemaläggningskunskaper. Workshopparna ordnas en gång per läsår och stöder studiekunskapsföreläsningarna. De har erbjudit deltagarna konkreta tips för att upprätthålla en systematisk kalender.

 

Det räcker att man gör små saker åt gången

Studerandenas arbetsbörda och välmående har på sistone väckt diskussion också på nationell nivå. Varför är tidsplanering så svårt för studerande? ”Egentligen är det utmanande för vem som helst”, säger Tiitinen. ”Men när studierna börjar upplever studerandena många simultana livsförändringar. Skolmiljön, vänskapskretsen och till och med hemstaden kan bytas ut. När man inte har rutiner att luta sig mot kan vardagen bli svår.”

Utöver alla förändringar försvåras studerandenas liv av mängden självständigt arbete som kan orsaka huvudbry för någon som ännu inte vant sig vid det. Det kan vara svårt att klämma in studierna mellan hobbyer, vänner och kanske ett jobb – ifall man inte är redo att lägga ner lite möda och tid på att planera. Ett vanligt problem är att en potentiellt effektiv studietid kan gå åt till att älta ogjort arbete, påpekar Tiitinen. Kalendern hjälper också här. Med hjälp av den är det lätt att sätta upp ramar för arbetet.

”Det lönar sig att ta kalendern i bruk om man önskar sig mer fritid”, säger Tiitinen. ”Med hjälp av en tydlig kalender är det lätt att bestämma när man ska studera och när man ska vara ledig. Med dagsspecifika planer är det möjligt att spjälka också större arbeten i mindre delar och då känns inte arbetsmängden lika stor – det räcker att man gör små saker åt gången. På det här sättet kan man dagligen få en känsla av att man lyckats. Och när man lyckas med något blir man också ivrig.” Tidsplaneringskunskaper kommer också till nytta i arbetslivet. Med hjälp av dem är det lätt att skapa pauser under arbetsdagen och försäkra sig om att man har tillräckligt med tid för återhämtning.

 

Övning, kunskap och uthållighet

Alla är inte vana vid gör att göra upp strikta scheman. Kan vem som helst ändå lära sig att ha en punktlig och systematisk kalender? ”Absolut!” svarar Tiitinen. ”Det är inte svårt att lära sig att kontrollera sin kalender, men det kräver övning, kunskap och uthållighet – som vilken som helst förändring i rutiner.”

Enligt Tiitinen är hemligheten bakom en bra kalender att den ska vara konkret, flexibel och innehålla veckovisa utvärderingar. ”Det lönar sig att börja med att skriva in de datum och deadlines man redan känner till. Var så konkret som möjligt när du planerar ditt eget arbete. Till exempel kandidatarbetet kan indelas i tydliga deluppgifter som är lätta att ta sig an. Om man har en ledig dag mitt i skolveckan lönar det sig att boka den som en flexibel dag då man gör sådant som man inte haft tid för annars. I slutet av veckan är det bra att se över de uppgifter som nästa vecka för med sig och skriva in dem i kalendern”, konstaterar Tiitinen.

 

Text: Lassi Linnola

Foto: Getty Images