Diskussionen om arbetsliv har varit i en brytningsperiod de senaste åren. Utöver lön och möjligheter att avancera har också tanken om ett meningsfullt arbete fått allt större tyngd. Organisationspsykolog Jaakko Sahimaa har specialiserat sig på meningsfullt arbete och har själv deltagit i diskussionen.

Fastän det pratas allt mer om meningsfullt arbete är det inte lätt att definiera begreppet. Det beror på att det som upplevs meningsfullt är mångfacetterat – hur något upplevs är väldigt personligt och beror på många olika faktorer.

”Ett meningsfullt arbete påverkas av både personliga och samhälleliga faktorer. Man måste kunna vara sig själv på arbetet och få utnyttja sitt eget kunnande på en tillräckligt bred nivå. På en större nivå är det viktigt att man känner samhörighet samt att organisationens värderingar liknar de egna”, beskriver Sahimaa. ”En kombination av dessa faktorer ger en känsla av att arbetet är meningsfullt och motiverande.”

 

På jakt efter mening

I sitt arbete har Sahimaa fått se att meningsfullt arbete betonas allt mer. ”I västvärlden lever vi för tillfället i ett vakuum. Samhälleliga institutioner och värderingar – såsom hem, religion och fosterland – känns inte längre lika meningsfulla som förr. Därför letar många efter mening på andra håll, såsom i arbetslivet”, funderar Sahimaa. ”Vår tids stora frågor har också påverkat. Till exempel miljökriserna har visat att materiellt välstånd inte längre ökar människors själsliga välmående. Därför är det naturligt att fundera på vad vi ska sträva efter till näst.”

Enligt Sahimaa börjar allt med självreflektion. Också slumpen kan leda till ett betydelsefullt arbete, men oftast krävs en kartläggning av de egna värderingarna och målsättningarna. ”Att känna igen de egna värderingarna har en central roll. Det är alltså bra att stanna upp och fundera över vad man vill i arbetslivet och livet. Man kan ta stöd av litteratur som handlar om tematiken eller av olika verktyg, såsom värdekompassen”, tipsar Sahimaa. ”Det är också bra att komma ihåg att den egna karriären formas via arbete – via försök och misstag.”

Studerande erbjuds ändå sällan arbete som helt motsvarar de egna värderingarna och kunnandet. Till en början blir man kanske tvungen att ge efter på en del målsättningar. Sahimaa påpekar att man ändå kan hitta mening i annat än arbete. ”Det är möjligt att anpassa arbetet och dess delområden enligt egen smak. I praktiken betyder det här att man funderar över sitt arbetssätt, sin inställning samt arbetsgemenskapens sociala förhållanden och sedan anpassar allt så att det motiverar en själv. Via en egen insats kan vilket arbete som helst bli meningsfullt.”

Oroa dig inte

Arbete behöver ändå inte alltid kännas meningsfullt. Arbetets roll kan växla under olika livsskeden. För en studerande är den första anställningen kanske bara ett sätt att tjäna pengar – och det är fullständigt naturligt. Sahimaa uppmuntrar också dem som känner att ett meningsfullt arbete och tydliga värderingar ännu känns som avlägsna drömmar. ”Om de egna tankarna är helt i lås lönar det sig att bearbeta dem med någon utomstående, såsom en kompis eller ett proffs. Det finns inga knutar som inte går att lösa upp.”

Sahimaa har också andra tips för dem som letar efter meningsfullhet. ”Till en början kan man sträva efter att identifiera åtminstone en sak som ger glädje. Att identifiera och upprätthålla små glädjeämnen är en del av att hitta ett meningsfullt liv. Det är också viktigt att komma ihåg att man inte har bråttom. Livet är en ständig resa och det är helt okej att känna sig lite borttappad ibland. Också jag kan känna så, fastän jag är expert på området”, säger Sahimaa med ett skratt.

 

Text: Lassi Linnola

Foto: Getty Images