Työelämää koskeva keskustelu on lähivuosina ollut murroksessa. Palkkauksen ja etenemismahdollisuuksien lisäksi painoarvoa saa nykyisin myös se, miten merkitykselliseksi työ koetaan. Keskustelua omalla panoksellaan on edistänyt organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa, joka on erikoistunut työn merkityksellisyyteen.

Vaikka työn merkityksellisyydestä onkin lähiaikoina puhuttu aiempaa tiheämmin, ei käsitteen määritteleminen ole yksinkertainen tehtävä. Tämä johtuu siitä, että merkityksellisyys itsessään on monitahoinen ilmiö, jonka muodostuminen on yksilöllistä ja lukuisista tekijöistä riippuvaista.

”Työn merkityksellisyyteen vaikuttavat sekä yksilökohtaiset että yhteisölliset seikat. Työssä täytyy voida olla oma itsensä ja päästä hyödyntämään omaa osaamistaan riittävän laaja-alaisesti. Yhteisöllisellä tasolla taas tärkeää on yhteenkuuluvuuden tunne sekä se, että organisaation ja työntekijän arvomaailmat kohtaavat”, Sahimaa kuvailee. ”Näiden tekijöiden yhdistyessä syntyy tunne siitä, että työ on mielekästä ja motivoivaa.”

 

Merkityksellisyyttä etsimässä

Sahimaa on ammatissaan päässyt aitiopaikalta seuraamaan, miten työn merkityksellisyyden tärkeyttä on alettu painottaa entistä enemmän. ”Länsimaissa eletään tällä hetkellä tietynlaisessa merkitystyhjiössä. Yhteiskunnalliset instituutiot ja arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – eivät enää tarjoa merkityksellisyyttä samalla tavalla kuin ennen. Siksi monet etsivät sitä muualta, kuten työelämästä”, Sahimaa pohtii. ”Myös aikamme isot kysymykset ovat vaikuttaneet asiaan. Esimerkiksi ympäristökriisit ovat osoittaneet, ettei materiaalinen hyvinvointi enää lisääkään ihmisten henkistä hyvinvointia. Onkin luonnollista pohtia, mitä seuraavaksi tavoittelisimme.”

Sahimaan mukaan merkityksellisyyden löytäminen alkaa itsetutkiskelusta. Myös sattuman kautta on mahdollista päätyä merkitykselliseen työhön, mutta usein se vaatii omien arvojen ja tavoitteiden kartoittamista. ”Omien arvojen tunnistaminen on hyvin keskeisessä osassa. Välillä on siis hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä haluaa työltä ja elämältään. Tässä voi käyttää apuna aihepiirin kirjallisuutta ja erilaisia työkaluja, kuten arvokompassia”, Sahimaa vinkkaa. ”On myös hyvä muistaa, että usein oma ura muotoutuu työtä tehdessä – yrityksen ja erehdyksen kautta.”

Opiskelijoille on kuitenkin harvoin suoraan tarjolla täysin omia arvoja ja osaamista vastaavaa työtä. Aluksi voi joutua tinkimään tavoitteistaan. Sahimaa kuitenkin huomauttaa, että merkityksellisyyttä on mahdollista löytää työstä kuin työstä. ”Omaa työtä ja sen osa-alueita on mahdollista tuunata mieleisikseen. Käytännössä tämä tarkoittaa omien työtapojen, asenteen sekä työyhteisön sosiaalisten suhteiden pohtimista sekä muokkaamista sellaisiksi, että ne ruokkivat omaa motivaatiota. Oman panostuksen myötä voi mistä tahansa työstä tulla merkityksellinen.”

 

Ei syytä huoleen

Aina työn ei kuitenkaan tarvitse olla merkityksellistä. Työnteon rooli elämässä voi vuosien varrella vaihdella. Esimerkiksi opiskelijalle ensimmäinen työsuhde voi olla vain tapa ansaita rahaa – ja se on täysin luonnollista. Sahimaa rohkaisee myös heitä, joille merkityksellinen työ ja selkeä arvomaailma tuntuvat vielä etäisiltä haaveilta. ”Jos omat ajatukset tuntuvat olevan aivan solmussa, kannattaa niitä työstää jonkun ulkopuolisen, kuten kaverin tai ammattilaisen, kanssa. Ei sellaista umpisolmua olekaan, jota ei auki saisi.”

Sahimaalla on muitakin ohjeita mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä etsiville. ”Aluksi voi pyrkiä tunnistamaan ainakin yhden iloa tuottavan asian. Pienten ilojen tunnistaminen ja ylläpitäminen on yksi osa elämän merkityksellisyyden löytämistä. Tärkeää on myös muistaa, ettei näiden asioiden kanssa ole kiirettä. Elämä on jatkuva oppimismatka, ja on sallittua olla välillä ihan hukassa. Niin sitä itsekin on, vaikka onkin aihepiirin asiantuntija”, Sahimaa naurahtaa.

 

Teksti: Lassi Linnola

Kuva: Getty Images