Fuksivuoden jälkeen on mahtavaa mennä kesätöihin. Ennen ensimmäistä työpäivää voi mieleen nousta kysymyksiä, etenkin jos ei ole aiempaa kokemusta työelämästä. Pitäisikö ensimmäiseen työpäivään valmistautua? Odotetaanko, että osaa jo jotain? Oppiiko kesän aikana jotain hyödyllistä? Työnantajilla on usein prosessit, miten he toimivat uusien työntekijöiden kanssa. Kysyimme rekrytoija Heliltä miten Wärtsilä Finland ottaa vastaan omat kesätyöntekijänsä.

 Millaisia työelämätaitoja tai osaamista odotatte kesätöihin tulevalta fuksilta?

Työelämässä keskeisiä taitoja on tällä hetkellä alalla kuin alalla kommunikointi sekä avarakatseisuus. Olivatpa asiat sitten tekniseen osaamiseen liittyvää tai muuta, meidän on osattava kommunikoida tiimimme, työkaverien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavat ovat nykypäivänä moninaiset virtuaalisten ohjelmien ansiosta, joten paljon käytetään virtuaalikokouksia (esimerkiksi Skype, Teams) myös tiiminjäsenien sijaitessa eri puolilla maailmaakin. Kulttuurien ymmärrys ja kanssakäyminen ovat hyvin tärkeitä, ainakin meillä globaaleissa yrityksissä. Pitää olla avoin oppimaan uutta, sillä pääsee jo hyvin pitkälle.

 

Järjestetäänkö kesätyöntekijöille perehdytystä?

Kesätyöntekijöille järjestetään aina perehdytystä, keskustelut esimiehen kanssa jo sopimuksen kirjoittamistilanteesta lähtien ja kohtaamiset työkavereiden kanssa täydentävät virallisia perehdytysvaiheita.

Yrityksessämme esimies vastaa pitkälti itse tehtäviin perehdyttämisessä, yleinen info uusille työntekijöille järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden ja kesätyöntekijöille on vielä oma yhteinen perehdytystilaisuus kesän alussa. Kannustamme myös kysymään rohkeasti kollegoilta, jos jokin asia jää mietityttämään tai on epävarmaa.

 

Mitä kesätyöskentely yrityksessänne antaa fuksille?

Yrityksemme on globaali suuryritys, jossa työskennellessä näkee liiketoimintoja myös oman asuinkunnan rajojen ulkopuolella. Työkielenä käytämme pääasiassa englantia, joten sen käyttäminen vahvistuu ja konkreettisten tehtävien kautta myös yrityskulttuurimme tuo lisäarvoa tulevalle uralle. Esimerkiksi tiivis tiimityö, erilaiset projektit ja eri kulttuurien kanssa toimiminen opettavat tärkeitä taitoja tulevaisuuden työuraa ajatellen. Samalla meillä kesätyöntekijät pääsevät aidosti mukaan tiimin toimintaan ja siten osallistumaan myös oman työnsä kehittämiseen.

Koemme, että uusilta työntekijöiltä saadaan usein myös tuoreimmat ideat. Usein ensimmäinen kesätyö yrityksessämme poikii jatkomahdollisuuksia myös tulevina kesinä, joskus on mahdollisuus siirtyä myös täysin erilaisiin tehtäviin. Parhaimmillaan kesä ja sen verkostoitumismahdollisuudet tuovat siis mukanaan tilaisuuksia niin lopputöiden kuin jatkotyöllistymisenkin suhteen.

 

Miten fuksi voi valmistautua ensimmäiseen työpäivään?

Uuteen yritykseen kannattaa tutustua jonkin verran jo esimerkiksi yleisten nettisivujen tietoja lukemalla. Tämän useat varmasti tekevät jo työpaikkoja hakiessaan. Ensimmäisenä päivänä tiedossa on hyvä olla vastaanottavan esimiehen nimi, jotta löytää oikeaan paikkaan. Paikalla pitää olla ajoissa ja avoimin mielin. Siitä se lähtee!

Teksti: TEK Urapalvelut

Kuva: Getty Images