Korkeakouluopintojen aikana on mahdollisuus opetella ja harjoittaa taitoja, jotka luovat valmiuksia modernin työelämän muuttuvien tilanteiden kohtaamiseen. Millaisia taitoja tulevaisuuden ammattilaisilta vaaditaan ja millaisia valmiuksia opinnot voivat tuoda työelämässä menestymisen tueksi?

Tulevaisuuden työtehtävät ja -urat kuvataan pirstaloituneina ja työmarkkinoiden nähdään jakautuvan globaalisti sekä paikallisesti suoritettaviin tehtäviin. Asiantuntijan työtä avustaa tulevaisuudessa automaatio ja työtehtävät sijoittuvat alati muuttuvaan sekä epävarmaan projektimaailmaan. Monialaisissa työelämän tiimeissä yhdistellään eri osaamisia ongelmanratkaisun eteen ja työelämän kehitys sekä modernit työskentely-ympäristöt luovat tarpeen uudistaa myös työelämän taitopalettia.

”Kun työhön liittyviä kysymyksiä ei pystytä ratkaisemaan enää yksin työpöydän ääressä, tarvitaan yhteistyötä ja se vaatii vuorovaikutusta”, avaa Jyväskylän yliopiston viestinnän lehtori Tarja Valkonen.

Pohja taitojen kehitykselle annetaan opintojen aikana ja Valkonen pitääkin tärkeänä, että koulutus tarjoaa kirkkaan ydintiedon vuorovaikutusosaamisen ja -taitojen merkityksestä työelämässä. Valkonen näkee vuorovaikutusosaamisen olennaisena ammattiosaamisen ulottuvuutena.

Kuuntele äläkä pelkää konflikteja

Työskentely tiimeissä on asiantuntijan arkea ja ongelmanratkaisu työn keskiössä. Jotta yksilön substanssiosaaminen ei jäisi näkymättömäksi pääomaksi, tarvitaan argumentoinnin taitoja eli kykyä asiansa selkeään ja perusteltuun ilmaisuun. Tämän lisäksi tulee osata hakea kriittisiäkin näkemyksiä muilta tiimin jäseniltä.

Kun pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu monialaista tietoa hyödyntäen, on tärkeää osata kysyä kysymyksiä – ja kuunnella vastauksia. ”Työelämä vaatii erityisesti laadukkaita kuuntelun taitoja, jotta pystyy kuuntelemaan riittävän intensiivisesti, tarkkaavaisesti, mutta avoimesti mitä toiset puhuvat ja pohtimaan löytyisikö siitä miten he asioita ymmärtävät jotain minkä pohjalta voisi oppia?”

Valkonen ohjeistaa kohtaamaan haastavatkin tilanteet reippaalla asenteella. ”Se, että konflikteja tulee on inhimillisen kanssakäymisen luonne. Meillä on jatkuvasti pieniä konflikteja ja ongelmanratkaisua. Kysymys on siitä, miten me niihin asennoidumme.”

”Työelämässä törmää helposti arkiseen keskusteluun viestintään liittyen missä ajatellaan sen olevan jotain mystistä henkilökemiaa, silloin kun joku ei toimi. Kyse on silloin jostain vuorovaikutusosaamisen heikkoudesta ja se on oikeasti jotakin mitä voi kehittää. Koulutus on tähän yksi oiva työkalu.”

 

Teksti: Suvi Mononen
Kuva: Getty Images