Monilla työpaikoilla vaaditaan nykyään Työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Turvallisuus yhteisellä työpaikalla edellyttää toimivaa yhteistyötä. Pelisääntöjen pitää olla kaikille samat, varsinkin kun tilaajayrityksen tiloissa liikkuu toimittajayrityksen henkilöstöä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustietoa yhteisen työpaikan vastuista ja velvollisuuksista, työsuojelusta ja vaaroista, sekä keinoja kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan. Kortti on kehitetty työturvallisuuden parantamiseksi ja korttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla ja tukea työnopastusta. Työturvallisuuskortin omaava työntekijä pystyy osoittamaan käyneensä esimerkiksi kesätyöpaikan vaatiman koulutuksen – tästäkin syystä kortti onkin tärkeä monelle tekniikan alan opiskelijalle. Työturvallisuuskortin voi hankkia käymällä kahdeksan tunnin koulutuksen.
– Koulutus antaa hyvän pohjan työsuojeluyhteistoiminnan merkityksestä yhteisellä työpaikalla ja perustietoa riskien hallintaan. Se ei kuitenkaan poista työpaikan oman perehdytyksen ja työnopastuksen merkitystä, Jukka-Pekka Jantunen korttijärjestelmää ylläpitävästä Työturvallisuuskeskuksesta kertoo.

Vähemmän päällekkäisiä koulutuksia

Työturvallisuuskortin ovat kehittäneet suomalaiset teollisuusyritykset yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja vakuutusalan kanssa 2000-luvun alussa, mutta Työturvallisuuskortin tarpeet määrittelevät yritykset itse.
Työturvallisuuskorttikoulutuksella on kuitenkin aina samat oppimistavoitteet riippumatta siitä missä koulutuksen käy ja kuka toimii kouluttajana.
– Työturvallisuuskortilla on alun perin pyritty poistamaan päällekkäisiä koulutuksia. Kortti on osoitus siitä, että ainakin siihen liittyvät oppimistavoitteet on pyritty täyttämään ja todennettu osaaminen tentin avulla, Jantunen selittää.
Kahdeksan tunnin koulutuspäivän päätteeksi pitää läpäistä kirjallinen koe. Pelkkä kurssiin osallistuminen ei siis riitä, vaan sisältö pitää myös omaksua. Suorituspäivästä kortti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen kortin voi uusia käymällä koulutuksen uudestaan.
Työturvallisuuskorttikurssin suorittanut tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut, osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä sekä omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Alakohtaisia koulutuksia

Vaikka koulutuksen oppimistavoitteet ovat samanlaiset koko maassa, löytyy koulutuksista kuitenkin eroja. Jukka-Pekka Jantunen vinkkaa, että jokaisen kannattaa tutkia koulutuksia tarkemmin, ja valita itselleen sopiva.
– On paljon alakohtaisia koulutuksia. Tarkista, minkä alan materiaalia kurssilla käydään läpi. On myös olemassa yleisiä koulutuksia, Jantunen kertoo.
Viime vuosien aikana koulutukset ovat myös hieman muuttaneet muotoaan.
– Ennen kurssit olivat aika Powerpoint-pitoisia, mutta nyt yritetään saada oppilaat entistä paremmin ymmärtämään esimerkiksi oman työpaikan vaaroja.
Tätä tehdään viemällä opetusta osallistavammaksi sekä ihan työpaikan sisälle.
– Myös kouluttajille on annettu enemmän vapauksia toteuttaa koulutus oman persoonansa kautta erilaisilla opetusmenetelmillä. Pääpaino on siirtynyt keskeisten oppimistavoitteiden sisäistämiseen, Jantunen sanoo.
Hänen mukaansa läpikäytävän materiaalin lisäksi kannattaa tarkistaa, mitä opetusmenetelmää kurssilla käytetään.
– Onko kyseessä pelkkä luento vai myös osallistavaa oppimista?
Monet työpaikat järjestävät koulutuksia itse ja monet oppilaitokset järjestävät koulutuksia oppilailleen veloituksetta. On myös kaikille avoimia maksullisia Työturvallisuuskorttikoulutuksia.
– Nykyaikainen Työturvallisuuskorttikoulutus koetetaan suunnata yhä enemmän osallistavampaan suuntaan, Jantunen sanoo.

Ota selvää tarvitsetko korttia

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä Työturvallisuuskorttia.
– Kortti ei perustu mihinkään lakiin, vaan yritysten omaan työturvallisuusjohtamiseen ja sen hallintaan. Useat rakennus- ja teollisuusalan yritykset vaativat Työturvallisuuskorttia. Opiskelijan kannattaa itse ottaa selvää, vaatiiko yritys korttia vai ei, Jantunen sanoo ja vertaa Työturvallisuuskorttia muihin yritysten vaatimiin koulutuksiin, joilla opiskelija voi osoittaa omaa osaamistaan. Jokaisen työnantajan on Työturvallisuuskorttikoulutuksen lisäksi aina annettava riittävä työpaikkakohtainen opastus ja perehdyttäminen turvalliseen työntekoon. Lähtökohtana on, että jokainen työntekijä voi mennä työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Työturvallisuuskorttikoulutuksella halutaan usein myös herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen, ja siten pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista.

Teksti: Michaela von Kügelgen
Kuva: GettyImages