”Jag kan inte bota cancern, men jag kan påverka genom att se till att cancerforskningen och utvecklingen av behandlingsmetoder får mer finansiering samt att de insjuknade familjernas barn får stöd”, berättar Heidi.

Heidi ville hitta ett sätt att göra en god gärning och förbättra världen för egen del. För henne var det viktigt att hitta ett konkret sätt att hjälpa, samt att de insamlade medlen går oavkortade till ändamålet. ”Cancern berör många, tyvärr också mig via min närmaste krets. Jag har också alltid rört på mig. Det är de viktiga orsakerna till att Team Rynkeby – God Morgon kändes som ett fungerande alternativ för mig”, konstaterar Heidi.

 

Vad handlar det om?

Team Rynkeby – God Morgon är ursprungligen ett danskt välgörenhetsprojekt som inleddes 2002. Alla lag är med i ett år och de ordnar evenemang, samlar in medel, skaffar sponsorer, besöker barncanceravdelningar och samarbetar med lokala cancerföreningar.

Finland har varit med sedan 2013. De insamlade medlen doneras till barncancerforskning, utveckling av behandlingsmetoder samt psykosocialt stöd till de cancersjuka barnen och ungdomarna samt deras familjer. 2018 donerade de finländska lagen över 1,1 miljoner euro. Tillsammans donerade hela Rynkeby-projektet 10,6 miljoner euro.

 

Gulskjortor i Paris

Under sommaren cyklar lagen från den egna hemorten under en dryg vecka till Paris för att ge synlighet för projektet. ”Man förstår det först i Frankrike, hur stort det är när 2100 cyklister samlas på Place de la Fontaine-aux-Lions”, säger Heidi.

Alla kan skicka in en ansökan. De som blir invalda i laget förbinder sig utöver välgörenhetsarbetet till gemensamma träningar. ”För en arbetande person med tight schema ger det här en möjlighet att kombinera vardagsmotionen med en god sak”, påminner Heidi. Deltagarna betalar själva för allt – resan, cyklarna och cykelkläderna.

 

Målsättningen förenar

I laget möts personer med olika bakgrunder – det finns allt från studerande till pensionärer. Alla har en gemensam vilja att göra gott och arbeta för samma målsättning. ”Senast när man cyklar till Paris sammansvetsas man till ett gäng”, berättar Heidi som har varit med på två resor. Via teamarbetet lär man sig också om motivation, växelverkan och ledarskap.

Cykelrutterna går på små vägar igenom idylliska gamla städer och byar. Rynkebyteamen är en årlig och bekant syn i byarna och får ett varmt mottagande – inte minst för den värdefulla målsättningen. ”Fastän det har varit en del tighta situationer under resorna har jag samtidigt förstått hur bra ställt jag har det. Framförallt när man kommer ihåg allt som man har sett och upplevt under besöken på canceravdelningarna”, konstaterar Heidi.

 

Text: TEK Karriärtjänster

Foto: Getty Images