Utnyttja olika funktioner på LinkedIn

Career Preference

Utnyttja Career Preference-fuktionen som LinkedIn erbjuder. I Jobs-delen kan du berätta hurdana arbetsmöjligheter du söker, var och i vilken bransch. Fyll i dina önskemål för din framtida arbetsplats. Du får personliga arbetsplatsannonser om platser som passar dig. En tydlig beskrivning av arbetsplatsen du önskar dig berättar för rekryteraren att du är målmedveten.

 

Alumn-funktionen som verktyg för karriärplanering

Funderar du över vad du kan göra med din examen? Med hjälp av LinkedIns alumn-funktion kan du se vad alumner i din bransch arbetar med. Alumni Tools visar var och i vilken bransch människor jobbar, vad de har studerat, hurdan kompetens de har och vad din koppling till dem är. Alumn-funktionen passar bra som stöd för informationssökning också för dig som varit i arbetslivet längre.

– Du kommer till alumn-sidan via ett universitets LinkedIn-sida. Det kan vara ditt eget universitet eller en annan läroanstalt som intresserar dig.

– Skriv läroanstaltens namn i Search-fältet.

– Klicka på Alumni-knappen.

– Här ser du en lista på de personer som har meddelat på LinkedIn att de har studerat på universitetet.

– Alumn-funktionen visar var och i vilken bransch människor jobbar, vad de har studerat, hurdan kompetens de har och vad din koppling till dem är.

– Du kan precisera sökningarna antingen genom att filtrera enligt förslag eller med egna nyckelord.

– LinkedIn föreslår profiler enligt sökkriterierna.

Via Alumni Tools kan du undersöka andras karriärstigar och få idéer för din egen karriär. Samtidigt kan du hitta nyckelord, arbetsgivare och arbetsplatser i din egen bransch. Var inte rädd för att besöka bekantas och främmande personers profiler. När du besöker andras profiler ser någon i bästa fall också på din profil. Från andras profiler kan du också få tips på hur du kan berätta om dina arbetsuppgifter och din kompetens på din profil. Undersök profilerna, uppgifterna, karriärstgarna, kompetensen och kontakta dem!

Du har väl märkt att det finns en motsvarande funktion också för företagsprofiler.

– En motsvarande funktion hittar du också på företags LinkedIn-sidor.

– Skriv namnet på företaget du är intresserad av i Search-fältet

– Lägg till filtret ”Company” och klicka på Enter.

– Klicka på ”People” i balken till vänster

– Här kan du på samma sätt som i alumn-funktionen söka anställda i företaget.

 

Text: Eva Lindström

Foto: Getty Images

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Hur aktiverar jag mig