Vad då karriär?

En karriär är en kedja av olika arbetsuppgifter och erfarenheter av arbetslivet. Var och en av oss har en unik och individuell karriär. Gör upp en skiss över din professionella inriktning och utveckla dina tankar om din karriär med hjälp av försök och frågor. Det kallas för karriärplanering.

Var och en av oss har en karriär. Någon går vidare till alltmer krävande uppgifter rakt som ett tåg, en annan avancerar långsammare eller skaffar sig en bredare kompetens genom att flytta från en expertuppgift till en annan, ibland till och med till en ny bransch. En tredje kan samtidigt ha flera arbetsgivare för vilka hon eller han arbetar i uppgifter som kan vara till och med mycket olika från varandra. Inget sätt är bättre än ett annat. Var och en av oss får bygga upp sin karriär på det sätt som vi önskar och som lämpar sig bäst för oss.

Du kan – och till och med ska – planera din karriär redan under dina studier, dvs. undersöka intressanta branscher och arbetsuppgifter så att du kan inrikta dig på dem. Det är bra för dig att skaffa arbetserfarenhet inom din egen studieriktning redan under studierna. Det hjälper dig att tänka efter och planera din karriär. Det är också bra att ha jobb av olika slag. Om du jobbar även under den andra och tredje sommaren på samma arbetsplats får du kanske inte så mycket nytt att tänka på.

Var inte rädd för att välja fel

Karriärplanering är som en motor – den fungerar inte utan bränsle. Som bränsle använder karriärplaneringen dina arbetslivskunskaper, intressen, värderingar, erfarenheter och kompetenser. Motorn behöver hela tiden nytt bränsle – varierande erfarenheter av arbetslivet, nya objekt för intresse och ökat kunnande.

Om du efteråt märker att du inte valde helt rätt sommarjobb, behöver du inte vara missnöjd med det. Du har lärt dig väldigt mycket om dig själv under sommaren. När vi fattar beslut om jobb är våra kunskaper alltid lite bristfälliga och innehåller många antaganden, förväntningar och tolkningar. Du kan aldrig veta med säkerhet vilka följder ditt beslut har i framtiden, men det viktigaste är att du gjort ditt val efter din bästa möjliga uppfattning.

Vi kan aldrig veta exakt vad framtiden kommer att föra med sig, men vi kan förbereda oss för framtiden genom att sköta om att ha en grundmurad kompetens och vara i fas med den senaste utvecklingen i branschen.

Kom ihåg att du inte behöver foga dig efter någon bestämd formel eller på förhand utstakad karriärstig i arbetslivet. I stället kan du utforma din karriär efter dina egna mål och förväntningar.

 

Text: TEK Karriärtjänster
Bild: Getty Images

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Fyra steg till karriä